28-åringen som nu dömts för dubbelmordet i Vallentuna lurade i 26-åringen att kriminella, som inte fanns i verkligheten, var ute efter honom. Foto: Åsa Sommarström

Därför frias 26-åringen från dubbelmordet i Vallentuna

Hovrätten skärpte domen för 28-åringen men friade 26-åringen för dubbelmordet i Vallentuna. Mitt i reder ut varför.

  • Publicerad 19:09, 12 mar 2021

På fredagen kom hovrättens dom om det uppmärksammade dubbelmordet. En 28-åring dömdes till livstids fängelse för båda morden medan en 26-åring friades från mord och dömdes enbart för rån.

Oenig hovrätt friar man från dubbelmordet i Vallentuna

I förundersökningen kom det fram att 28-åringen lurat i 26-åringen att han kände flera grovt kriminella personer, som inte fanns i verkligheten. I ett avlyssnat telefonsamtal beskrev han 26-åringen som ”dumlojal”.

26-åringen berättade i sin tur i förhör att han fick höra att de påhittade personerna var ute efter honom och hans familj, men att 28-åringen höll honom om ryggen. Därför ska 26-åringen ha varit mån om att hålla sin äldre vän vänligt inställd.

28-åringen pådrivande

Enligt hovrätten framstår 28-åringen som pådrivande inför det grova rånet mot paret i Vallentuna. Det var han som planerade hur det skulle gå till att råna mannen, som sommaren 2019 sålt sin släktgård för en stor summa pengar.

Men när 28-åringen skickade planen till sin kumpan var det från ett mejlkonto som han skapat åt en av de fiktiva personerna. Pengarna skulle fördelas så att två påhittade män också skulle få del av bytet.

Tillsammans skulle dessa få mer än 26-åringen. 28-åringen skulle alltså, utan att 26-åringens förstod det, ta hand om fyra av de 5,5 miljoner som han hoppades kunna komma över vid rånet.

Ingen teknisk bevisning

I ett flera sidor långt resonemang beskriver hovrätten varför de kommit fram till att 28-åringen ensam ska dömas för mordet på mannen.

Någon teknisk bevisning kan de inte luta sig mot utan måste konstatera att den varken talar för eller mot att det var 28-åringen som han slungade en mortel i bakhuvudet på mannen.

I stället radar de upp en rad skäl till sitt beslut. Dit hör att de åtalades vänskap var "särpräglad" och att 28-åringen "i viss utsträckning styrt och manipulerat" 26-åringen samt att han var den som planerade rånet.

Enligt hovrätten saknade 26-åringen motiv för att döda mannen. Det "framstår (…) inte som rationellt" för honom enligt hovrätten. Men 28-åringen var bekant med mannen och hyste ett personligt agg mot honom. Eftersom de kände varandra riskerade han att bli igenkänd efter rånet.

Resonemanget leder fram till att det är "mycket sannolikt" att 28-åringen ensam mördade mannen.

Hovrätten tror på 26-åringen

När det gäller mordet på kvinnan kommer hovrätten fram till samma slutsats som tingsrätten. Mordet begicks enbart för att undanröja ett vittne till mordet på mannen.

Visserligen kan inte den tekniska undersökningen avgöra om det var en eller två personer som mördade henne. Men hovrätten tror på 26-åringens version av vad som hände, där han beskriver hur 28-åringen tog livet av kvinnan.

28-åringens version var fattig på detaljer och enligt hovrätten inte lika trovärdig. Båda männen nekar till morden och skyller på den andre.

Åklagare Jenny Karlsson hade hellre sett att även 26-åringen hade dömts för morden.

– Jag kan konstatera att hovrättsmajoriteten gått på min linje vad gäller att döma den ena för båda morden. Min uppfattning under processen var att även den andre ska dömas, där delar jag de båda hovrättsrådens skiljaktiga mening.

Tror du att målet kan gå vidare till Högsta domstolen?

– Jag måste naturligtvis titta på det. Men förutsättningarna för det är väldigt begränsade. Det görs bara om målet anses vara principiellt intressant. Spontant ser jag inte att det här är ett sådant mål. Det här målet handlar om bevisfrågor och det brukar inte Högsta domstolen ta upp, säger Jenny Karlsson.

Mitt i har sökt 28-åringens försvarare.