PAARADGATA. Här möts Norrmalm och Östermalm. Foto: Stefan Källstigen

Då stängs Kungsgatan av – renoveras för 300 miljoner

Kungsgatan måste förstärkas. I och med det passar staden på att renovera gatans sträckning från Stureplan till Sveavägen. En renovering som beräknas ta två och ett halvt år.

  • Publicerad 06:24, 5 dec 2021

Bred och välutnyttjad. En riktig paradgata, med sina torn, mitt i Stockholm city.

Det är också en gata vars underliggande tunnelkonstruktion är i behov av förstärkning. Ett arbete som redan borde varit gjort, eftersom konstruktionen är i så dåligt skick.

Inför genomförandebeslutet i kommunfullmäktige den 29 november skrev trafiknämnden i sin framställan att den största risken med projektet är en försenad byggstart, vilket beror på "konstruktionens bristande bärighet vilket kan leda till en akut avstängning av ovanliggande körfält eller i värsta fall att konstruktionen havererar i väntan på åtgärd."

Förstärkningsarbetet var planerat att börja under 2022, men har försenats under processens gång. Nu är starten klubbad till första kvartalet 2023.

Ikonisk gata

I och med förstärkningsarbetet kommer staden samtidigt passa på att renovera även Kungsgatans södra sida ovan mark.

Det har gått över hundra år sedan den ikoniska stockholmsgatan invigdes, 1911. Kungstornen blev färdiga först tio år senare men blev då Europas högsta skyrkrapor med sina 60 meter.

Gatan har fått verka som samlande kraft under många viktiga tillfällen. Bland annat när freden 1945 firades här. En scen som också fick inleda hela den populära TV-serien Vår tid är nu, i premiäravsnittet från 2017.

Bredare trottoarer

Med en så lång historia kommer slitage. Det är tunneln som sträcker sig från Norrlandsgatan till Sveavägen som behöver förstärkas för att inte rasa ihop, något som Mitt i rapporterat om tidigare.

Projektet planeras kosta 300 miljoner och vara färdigprojekterat under 2021, så att en upphandling kan göras under 2022. Under första kvartalet 2023 är byggstarten planerad och byggnationen beräknas pågå i etapper fram till sommaren 2025.

Minskade körfält

När renoveringen står färdig under sommaren 2025 kommer Kungsgatan ha bredare trottoar på sin södra sida. För att kunna bredda trottoaren kommer man ta yta från körfälten, men framkomligheten ska, enligt staden, inte påverkas.

Under byggets gång kommer framkomligheten däremot påverkas. I två och ett halvt år kommer Kungsgatan i etapper vara uppgrävd.

Vision. En genomsnittlig dag passerar 35 000 fotgängare Kungsgatan. Gångflödena på sträckan är bland de högst uppmätta i staden. Så här är planen att det ska se ut när renoveringen är klar. Foto: Trafikkontoret

Förslaget

Trottoar
Breddning av gångbanan på södra sidan, anpassning av övergångsstället vid Regeringsgatans bro samt översyn av möbleringen i trånga punkter på sträckan. Trafiksäkerheten förbättras genom föreslagna upphöjda övergångsställen och tryggheten genom ny belysning under och intill brofästena. Det kommer nya sittmöbler som kombineras med grönska.

Cykelbanor
Framkomligheten för cyklister bedöms bli oförändrad men möjligheten att parkera sin cykel förbättras.

Körfält
Bilkörfälten blir smalare på sträckorna längs med busskörfält. Biltrafikens framkomlighet bedöms inte påverkas av förslaget och tung trafik kan fortsatt passera Kungsgatan.

Kollektivtrafik
Bättre framkomlighet när busshållplatsen på den norra sidan får ett nytt läge som ligger i direkt anslutning till busskörfält när bussen ska lämna hållplats.

Angöring och varuleveranser
Bedöms inte påverkas nämnvärt av den valda lösningen. Två lastplatser slås ihop till en på den södra sidan, vilket gör den totala längden två meter kortare. Vissa verksamheter kommer i och med detta få längre till närmaste lastplats. I det här fallet har dock stombussens förbättrade framkomlighet prioriterats högre.

Visa merVisa mindre