Planprogram. Under 2022 vill man ha kommit fram till principöverenskommelser med fastighetsägarna som berörs av exploateringen. Foto: Roffe Andersson

Då kommer ny plan för Eneby torg

Till slutet på 2022 får kommunledningskontoret på sig att lägga fram ett nytt planprogram för hur Eneby torg kan utvecklas.

  • Publicerad 11:30, 4 maj 2022

Kommunstyrelsen i Danderyd ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda vilka utvecklingsmöjligheter det finns för området öster om Eneby torg.

Under fjolåret genomfördes en medborgardialog, något som välkomnades av lokalbor som tidigare engagerat sig i kommunens planer på exploatering i området.

"Med dialogen man har startat nu börjar man i rätt ände. Det borde man ha gjort förra gången också. Samtidigt känner vi som var engagerade förra gången att vi redan har sagt vad vi vill ha" sa då enebybergsbon Martin Lidholm.

Infekterad byggfråga får nytt liv igen

Över 1 000 personer deltog i medborgardialogen. Enligt rapporten tycker många enebybergsbor att området är "tråkigt och nedgånget", och att man vill området ska utvecklas till något som "harmoniserar med befintlig bebyggelse".

I februari återremitterades dock ett förslag till nytt planprogram för området. Detta då man vill se över vilka fastigheter som kan beröras av byggprojekten, samt vilka synpunkter dessa har på kommunens planer.

Sista kvartalet 2022 räknar man med att det ska finnas ett nytt planprogram.

Turerna kring bygget

Sedan 2013 har det pågått utredningar för att bygga i området. 2015 antogs detaljplan för att kunna bygga bostäder i området.

Uppdraget avbröts 2018 efter att fastighetsägare drog sig ur samarbetet med Danderyds kommun om att bygga på marken.

Senast i maj 2020 togs ett nytt beslut om att påbörja uppdraget igen. Fram till den 19 mars 2021 pågick en medborgardialogen. Det pågår ett arbete med att ta fram ett nytt planprogram.

Visa merVisa mindre