Ett par dagar innan julafton kom mark- och miljödomstolen med domen, något som Expressen var först att rapportera om.

Den nya detaljplanen för Café Ekudden hävs inte i den instansen.

Ett glädjande besked, meddelar Kajsa Bergström, en av de stammisar som Mitt i rapporterade om tidigare i somras när man gick ut i en spontan demonstration – för att visa sitt stöd för caféet.

– Många av oss som var med på demonstration tycker att det är underbart att caféet inte ska behöva läggas ned. Nu längtar vi bara till att det ska öppna för säsongen.

Oro för trafik och buller

Tvisten kring fastigheten på Ekudden har pågått länge.

https://www.mitti.se/nyheter/stammisar-star-upp-for-cafe-ekudden/repufu!WimzK3CV3YWz5ZlOh0E1JA/

Redan 2010 fick byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram nytt förslag på detaljplan för fastigheten. Detta för att gamla tillbyggnader till fastigheten inte skulle strida mot plan- och bygglagen.

Den nya detaljplanen antogs i februari förra året, och överklagades sedan av ett par grannar.

Enligt dem har Danderyd kommun inte gjort en tillräcklig miljökonsekvensutredning, samt hävdat att strandskyddet inte hävts på rätt sätt. Utöver det har man uttryckt oro för trafiksituationen och buller i området.

Då vinner laga kraft

Mark- och miljödomstolen menar dock att kommunen tagit tillräcklig hänsyn – och avslår överklagan.

Om grannarna inte ansöker om prövningstillstånd för att ta vidare ärendet till mark- och miljööverdomstolen så vinner den nya detaljplanen laga kraft, tre veckor efter domen den 12 januari.

"Vårt lilla andningshål"

Stammisen Kajsa Bergström menar att beskedet är extra glädjande just nu.

– Ja, med coronaeländet. Många känner att då har vi i alla fall Ekudden att se fram emot, om det stänger på andra håll. Det är vårt lilla andningshål, där man kan träffa släkt och vänner.