I fem år har Göteborgs äldre kunnat välja mellan privat och kommunal hemtjänst. Lika länge har det varit en maktkamp om frågan.

När lagen om valfrihet – LOV – infördes 2018 var det med en knapp marginal i kommunfullmäktige. Sedan dess har de rödgröna försökt att avveckla valfriheten inte minst sedan de kom till makten. 

Men så blir det inte. Valfriheten att välja utförare inom hemtjänst och daglig verksamhet förblir, efter en överenskommelse med Centerpartiet.  

– Det är en jätteviktig fråga för oss att LOV ska finnas kvar. Såklart var det många och långa samtal om den här frågan. Vi sa att alternativet är att det blir en politisk pingpongmatch där vi hela tiden kommer att rösta för i KF om förslaget om avveckling kommer upp på nytt, säger kommunalråd Emmyly Bönfors (C). 

För Centerpartiet handlar LOV om rätten till inflytande i sin egen vardag.  

– När man får välja aktör innebär det att de som inte håller måttet väljs bort. De ger brukarna en stor egen makt, säger Emmyly Bönfors.  

LÄS ÄVEN: Hemtjänsten kräver bättre villkor och fler händer

6,5 procent har valt privat

I genomsnitt under 2022 hade 7 351 personer över 65 år hemtjänst varje månad, visar siffror från äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Av dessa hade 481 personer valt en privat utförare. Det är bara 6,5 procent av andelen äldre som har hemtjänst i Göteborg.

Men Emmyly Bönfors är nöjd med att de som berörs inte behöver utstå en förändring.

– De göteborgare som har oroat sig över att deras hemtjänst eller daglig verksamhet ska försvinna kan andas ut. Och de som driver de här verksamheterna kan också andas ut och planera mer långsiktigt istället för att börja avveckla, säger hon.