"Det är kärleken till de äldre som gör att jag fortfarande jobbar här efter 24 år." 

Det säger undersköterskan Anna-Karin Grönlunds kollega innan hon hastar vidare. För personalen inom Göteborgs hemtjänst finns det knappt tid för ett toalettbesök, än mindre snicksnack med en reporter under schemalagd tid. Varenda minut räknas.  

– Det är roligt att komma till jobbet men ibland kan det bli stressigt om man har fått ett tajt schema. Den psykosociala arbetsmiljön är tuff utan rätt förutsättningar, säger Anna-Karin Grönlund, skydds- och arbetsplatsombud på Tuve hemtjänst.

Minutstyrt

Under hennes 35 år inom den kommunala hemtjänsten har ingen dag varit den andra lik.

– Under ett arbetspass gör vi uppåt 20 hembesök. Varje besök är minutstyrt men utan hänsyn till transportsträckan mellan adresserna.

Halkar någon efter blir hela arbetsdagen en kamp för att komma i fas i det digitala tidssystemet som övervakar varje steg.

Anna-Karin Grönlund lyfter tidigare ställda fackliga krav; mer tid för transport, administration och praktiska kringuppgifter. 

– Ibland måste vi vänta på ambulans, hämta nycklar eller stanna lite extra hos någon som är ledsen. Man kan inte lämna någon hursomhelst. Samtidigt vet man att någon annan väntar på frukost eller medicin. 

Önskan om kontinuitet finns både hos de äldre och hos personalen. Men det är svårt att uppnå när planeringsverktyget utgår efter behov och inte efter kontaktperson.

– Det tar tid att bygga upp en trygg relation. Ännu längre när det är olika personer som kommer och går.

Vilka risker ser du med en pressad hemtjänst? 

– Omsorgstagarna får inte den tid de behöver. Det är känt att hemtjänsten tar tid från deras biståndstid. Det ska inte behövas därför behövs mer personal. 

"Viktigt yrke"

De senaste åren har kommunen satsat på att fler ska utbilda sig till undersköterskor och färre visstidsanställningar.

Det märks i verksamheten att antal timvikarier har minskat till förmån för fler månadsanställda. Men det räcker inte. Yrket måste bli mer attraktivt för att locka fler, menar Anna-Karin Grönlund.

– Det är ett svårt och viktigt yrke. Om vi vill ha en bra välfärd måste äldreomsorgen rustas upp och hemtjänsten få bättre villkor.