Bygglov för nytt klubbhus på Djurgården upphävs

Djurgårdsbrunns Tennis var på väg att bygga ett nytt klubbhus och ett 120 meter långt plank. Nu har länsstyrelsen upphävt bygglovet. Orsaken: stadens utredning var för dåligt gjord.

  • Publicerad 12:30, 10 feb 2021

I maj 2020 fick Djurgårdsbrunns Tennis bygglov för ett nytt klubbhus och ett 120 meter långt och 3-4 meter högt plank av plexiglas. Tanken var att riva det gamla klubbhuset på 109 kvadratmeter, och bygga ett nytt på 243 kvadratmeter.

Flera personer och föreningar överklagade stadsbyggnadsnämndens beslut om bygglov, och i slutet av januari 2021 kom länsstyrelsens avgörande: bygglovet upphävs.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att möjligheten att utvidga eller förtäta befintlig bebyggelse i området är starkt begränsad. Samtidigt ska befintliga verksamheter i området bör kunna utvecklas i rimlig omfattning – om det inte skadar natur- och kulturvärden.

Brister i utredning

Detta är dock inte inte klarlagt, anser länsstyrelsen som konstaterar att stadens utredning inte visar:

- vilken ny parkmark som tas i anspråk av det nya klubbhuset som är större än det gamla

- om den naturen är skyddsvärd

- och om tennisklubbens planer riskerar att skada Nationalstadsparkens natur- och kulturvärden.

"Det saknas även bedömning i nämndens beslut gällande det föreslagna planket av plexiglas som förvisso har en större inverkan på områdets kulturvärden än klubbhuset då det utgör främmande inslag i denna kulturhistoriskt intressanta miljön samt utredning av påverkan på intilliggande parkmark, naturmiljön och fågellivet", skriver länsstyrelsen.

Djurgårdsbrunn. En bit från restaurangen vid Djurgårdsbrunn finns Djurgårdsbrunns Tennis som ansökte om att få bygga ett nytt klubbhus. Nu har bygglovet upphävts. Foto: Mostphotos