LÅNGBÄNK. Efter många års väntan – nu börjar rondellen i Svanhagen äntligen byggas. Foto: Claudio Britos

Bygget i gång för nya rondellen i Svanhagen

Så sattes spaden äntligen i marken – ett drygt decennium efter att första arbetsplanen togs fram för korsningen i Svanhagen.

  • Publicerad 16:06, 9 sep 2022

Som tidsplanen ser ut i dag räknar vi med att vara klara under 2024.

Kontrakt har skrivits på och under sommaren började entreprenören Serneke sitt planeringsarbete i området kring Svanhagen. Förra veckan gick startskottet för det bygge som många Färingsöbor har väntat på länge.

– Vi kommer bygga en tillfällig väg som trafiken ska ledas om på under tiden bygget pågår. Den hoppas vi kommer vara på plats under hösten, säger Mandana Mokhtary, projektledare på Trafikverket.

Innan den tillfälliga vägen är klar kommer ett körfält då och då stängas av förbi byggområdet.

– Vi har tidsrestriktioner på Färentunavägen, så vi får bara stänga av körfältet mellan klockan 10 och 15 på vardagarna. Under den tiden kommer vi ha flaggvakter på plats för att styra trafiken, säger Mandana Mokhtary.

Busshållplatserna kvar

Gång- och cykeltrafikanter kommer ledas om till tillfälliga vägar med skyltar och stängsel. Busshållplatserna kommer till att börja med finnas kvar på samma plats som nu, men flyttas under hösten.

– Vi har en väldigt bra och tät dialog med trafikförvaltningen och det aktuella bussbolaget. De informerar oss om det blir förseningar och vi behöver justera något i planeringen, säger Mandana Mokhtary.

Korsningen vid Svanhagen kommer byggas så att Tureholmsvägen, Stenhamravägen och Färentunavägen möts i en rondell, i stället för de två avfarter som finns i dag. Dessutom kommer cykelvägen flyttas så att den går väster om busshållplatserna. Bussarna som kommer från Ekeröhållet får ett eget körfält för att svänga vänster in på busslingan.

Arbetet är ännu i ett tidigt skede så ett exakt färdigdatum är svårt att ge, menar Mandana Mokhtary.

– Men som tidsplanen ser ut i dag räknar vi med att vara klara under 2024.

PLAN. Bilden är en illustration och inte en exakt återgivning av hur det kommer byggas. Foto: Trafikverket

Här är turerna kring rondellen i Svanhagen

2010: En arbetsplan för Svanhagen togs fram av Trafikverket, men den lades på is när finansieringen drogs in.

2016: Planerna återupptogs igen. Nu skulle projektet samordnas med bygget av rondellen i Enlunda.

2017: Planen vann laga kraft och byggstart beräknades till 2018.

2018: När planerna i Enlunda drog ut på tiden bestämdes det att projektet vid Svanhagen skulle projekteras seperat. Byggstartsprognosen flyttades fram till våren 2019.

2020: Vägplanen som tagits fram visade sig vara alltför trafikfarlig och en omarbetad plan började ritas.

2021: Länsstyrelsen godkände den omarbetade vägplanen under sommaren och den vann laga kraft under hösten.

Visa merVisa mindre

Berget i Stenhamra som byggde Stockholms gator

Nyheter Ett helt samhälle uppstod och försvann på några decennier 1884 köpte Stockholms stad ett berg i skogen på Färingsö för att bryta sten till stadens gator. I bergets skugga växte en hel värld upp. 50 år senare försvann den, lika snabbt som den dykt upp.fredag 30/9 15:22

Glödande hett med eldstad bland Mälaröborna

Nyheter Samtidigt råder brist på ved Hösten har tagit sitt grepp om Mälaröarna och elpriserna skenar. Då ökar intresset att installera kamin. Just nu råder ett sällan skådat högtryck.fredag 30/9 15:14

190 gravstenar riskerar att välta på Ekerö

Nyheter Många underkändes i trycktest En vält gravsten kan orsaka stora skador. För att undvika det har nästan 900 av Ekerö kyrkas gravstenar trycktestats de senaste månaderna. Många av dem visade sig inte klara trycket.torsdag 29/9 17:03