Nu startar upprustningen av busstorget i Tyresö centrum. Tanken är att göra platsen snyggare och mer trivsam. Markytorna ska repareras och det lilla torget vid Pressbyrån ska bland annat få nya bänkar. Även urnor med blommande växter ska placeras ut. Utöver nya växter och upprustning kommer bland annat vegetationen fräschas upp och gångtunneln ska målas.

Arbetet med upprustningen kommer att ske kvälls- och nattetid för att minimera störningar i busstrafiken. Detta förväntas inte påverka bussresenärer och linjetrafik i någon större utsträckning.

Markarbetet startade den 1 augusti och kommer att pågå hela augusti, men även en bit in på hösten då ljuskällor och armaturer ska bytas ut.