Det stormar kring pendeltågstrafiken. Och det är ingen överdrift att säga att det kokat av frustration hos många pendlande Salem- och Botkyrkabor de senaste veckorna.

När SL:s hösttidtabell började gälla i slutet av augusti visade det sig att tågtrafiken på Södertäljegrenen reducerats. Stora delar av dagen går det bara två tåg i timmen på sträckan, trots att den är betydligt mer trafikerad än linjen mot Västerhaninge och Nynäshamn.

Den glesare turtätheten beror på personalbrist. Enligt SL ska det här göra resandet mer förutsägbart.

Men utöver den glesare trafiken har det varit gott om inställda och försenade tåg och dessutom väldigt trångt på många av de tåg som gått.

Trafikregionrådet Anton Fendert (MP) gick i förra veckan ut och sa att stand by-bussar ska sättas in direkt om ett tåg ställs in under morgon- och eftermiddagstrafiken.

Sedan måndagen 11 september går det förstärkningsbussar mellan Älvsjö och Tumba både på vardagar och på helger.

Förslaget: Låt SL-kortet gälla på regiontågen

Salems lokala politiker har lyft fram den nedläggningshotade busslinjen 745 från Uttran och Salem till Fridhemsplan som en "livlina" i den glesa pendeltågstrafiken. I Botkyrka har politiker krävt att pendeltågen ska återgå till 15-minuterstrafik.

Oppositionspartierna i regionen – M, KD och L – har föreslagit att SL-kortet borde gälla även på Mälartågen.

Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

Luca Mara

– Med de extrema neddragningar vi har på Södertäljelinjen tycker jag att SL-kortet även borde gälla på regiontåget för att avlasta, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

Mälartågen stannar vid Södertälje syd, Flemingsberg och Stockholm city.

– Det skulle naturligtvis främst underlätta för de som stiger på i Flemingsberg, men de är många. Och det skulle ge mer plats på tågen för alla andra som kliver på längs vägen, säger Karl Henriksson.

Han har inte fått någon respons på förslaget ännu men räknar med att få ett svar på trafiknämnden den 26 september.

– Det bästa skulle naturligtvis vara om man genomförde det tidigare. Situationen som den är i dag är helt ohållbar, säger Karl Henriksson.

Mitt i har vid upprepade tillfället sökt regiontrafikrådet Anton Fendert (MP) men han har avböjt intervju.