Bilförarnas flykt undan broavgifterna har dokumenterats av både Nacka kommun och Trafikverket.

Trafikverket har också analyserat vad köerna på Gamla Skurubron beror på.

”Med broavgiften blev det under morgonrusningen köer på gamla bron in mot Stockholm. Det är en kombination av mer trafik, det vill säga ungefär dubbelt så många fordon i morgonrusningen, och att det pågår byggarbeten i trafikplats Skuru. Vi beräknar att trafiken över gamla bron kommer att flyta bättre när arbetet i trafikplatserna är klart”, skriver Trafikverket.

Både Trafikverket och kommunen gjorde mätningar före och efter att avgiften infördes. Resultaten är samstämmiga. 

64 600 fordon per dygn körde över nya Skurubron så länge den var gratis.

När avgiften infördes i oktober sjönk siffran till 53 900 – en minskning med 10 700 fordon per dygn.

Var tionde bilförare 

Av dem valde 6 200 – närmare 10 procent – i stället att köra över den gamla bron som fortfarande är gratis. Resterande 4 500 avstod från att köra över Skurusundet.

— Resultaten visar att antalet fordon på den gamla bron har ökat med lite mer än en fördubbling. Nacka kommuns mätningar före avgiftens införande visar ett genomsnitt på 4 923 fordon per dygn, jämfört med 11 218 fordon per dygn efter avgiftens införande säger Ulrika Haij, enhetschef på Nacka kommuns trafikenhet.

”Det var förväntat att trafikanter skulle välja det avgiftsfria alternativet”, skriver Trafikverket på sin hemsida.

”Överflyttningen av trafik stämmer också överens med de beräkningar som gjordes i planeringen av den nya bron”, skriver Trafikverket.

Första räkningen

Transportstyrelsen har nyligen skickat iväg de första räkningarna till dem som har kört på nya Skurubron under oktober. Ägare till 170 016 fordon ska tillsammans betala 5 956 840 kronor. I snitt har bilförarna kört över närmare nio gånger och får en räkning på 36 kronor.

– Se till att betala i tid för att slippa onödiga förseningsavgifter, säger Jonny Geidne, utredare på Transportstyrelsen.

Förseningsavgiften är 300 kronor. Trängselavgiften och broavgiften kommer på två olika avier och betalas separat.