Vid kultur- och fritidsnämndens möte den 14 november besvarades ännu ett medborgarförslag som berör simhallen i Bro. Man har tidigare behandlat medborgarförslag gällande samma simhall, och även förslag kring ett badhus i Kungsängen.

I april då de tidigare förslagen besvarades beslutade man att kultur- och fritidschefen skulle utreda underhållsbehovet av Bro simhall.

Här kommer man titta på livslängd, simhallens bassänger, tekniska delar och liknande. Tanken är att detta ska ligga till grund för vidare beslut kring badmöjligheter i kommunen.

Samtliga förslagen kommer att beaktas i den kommande utredningen.