Rökutveckling från sophögen i Kagghamra i Grödinge. Det brann här även i november. Bilden är från den 27 december. Foto: Piritta Lutz

Brandkåren lämnar sopberget – riskerar att brinna i veckor

Något stopp på branden i avfallsberget i Kagghamra, Grödinge är inte i sikte. Nu lämnar brandkåren platsen och istället tar väktare över bevakningen.

  • Publicerad 16:13, 7 jan 2021

Den senaste branden i sopberget i Kagghamra har pågått sedan dagen före julafton. Brandkåren har sedan dess funnits på plats, men på torsdagen ger sig styrkorna av.

– Väktare tar över bevakningen, säger Andreas Blomquist, som är operativ chef på Södertörns brandförsvarsförbund.

Risk för jordskred

Brandkåren sprutade vatten på högen under det första dygnet, men utan att lyckas släcka. Sedan dess har man låtit bli att göra detta.

– Att spruta på vatten nu gör mer skada än nytta, säger Max Ekberg som är tillförordnad räddningschef på Södertörns brandförsvarsförbund.

Södertörns brandförsvarsförbund hänvisar till risken för både lokala och stora jordskred i området, liksom att det finns flera känsliga vattendrag som riskerar att påverkas negativt. Detta efter kontakter med flera myndigheter samt SMHI. Det har förekommit skred i området förr.

– Men det är inga byggnader som är i fara här, förklarar Andreas Blomquist.

Räddningstjänsten: "Var större skred på 80-talet"

– Arbetet i Kagghamra är komplicerat av flera anledningar enligt Södertörns brandförsvarsförbund.

– Det har på 80-talet varit ett större skred i området som gick ut i havsvattnet.

– Geotekniker som besökt Kagghamra sedan branden startade har bekräftat att skredrisken måste beaktas i val av släckmetod

– Belastas marken av exempelvis vatten eller sand eller genom vibrationer finns risk för lokala och/eller större skred i området.

– Området där avfallsmaterialet finns är också känsligt för föroreningar.

– Avvattning sker till både Kagghamraån och Kaggfjärden. Under avfallet finns också grundvattenförekomsten Rosenhill-Lilla Ström.

– Kagghamra är klassad som rikstintresse för vetenskaplig naturvård. Kagghamraån är en av få platser i Östersjöområdet där havsöring förökar sig.

Källa: Södertörns brandförsfarsförbud

Visa merVisa mindre

Boende bekymrade över röken

Runtomkring i Botkyrka kommun och Nynäshamns kommun har boende reagerat på röken från sopberget.

– Jag har förståelse för om folk tycker att detta är jättejobbigt, säger Max Ekberg.

Högen innehåller blandat byggavfall. Foto: Piritta Lutz

Brandförsvarsförbundet rekommenderar på sin hemsida att den som känner besvär av röken går in och stänger fönster och ventilation: "Det är osorterat byggavfall som brinner och rök kan vara ohälsosamt."

– Vi vet inte i detalj vad som finns i den här röken och hur ohälsosam den är. Vi försöker att ta reda på mer fakta, och har lånat in experter för detta, säger Max Ekberg.

Oklart hur länge

Hur länge branden kommer att pågå vet brandkåren inte, men det kan komma att pågå i flera veckor.

– Som sagt, det här är väldigt komplicerat för vi kan varken spruta på vatten eller lägga på sand på grund av skredrisken, säger Andreas Blomquist.

Räddningstjänsten skriver på sin hemsida att de arbetar aktivt med att hitta lösningar för att minska rökutvecklingen och hantera branden i Kagghamra.

– Det här är bland det mest komplicerade jag har varit med om. Vi har en grupp som jobbar nästan dygnet runt med detta, säger Andreas Blomquist.

Uppföljning att vänta

Svårsläckt brand i avfallshögar i Grödinge

Dyr avfallsnota kan hamna på Botkyrkaborna