Hagastaden. 6 000 bostäder ska stadsdelen på gränsen till Solna ge. Beräknad byggtid: 20 år. Foto: Mostphotos

Bostadsbygge på flygplatsen kan ta 20 år – eller mer

Hur lång tid ska det behöva ta att smacka upp en ny stadsdel på Bromma flygfält? Om det tvistar politikerna. Frågan är emellertid inte helt lätt att svara på, lyder ett budskap från KTH.

  • Publicerad 18:03, 31 maj 2021

Peter Ekbäck är professor i fastighetsteknik vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, där han också är chef vid avdelningen för fastighetsvetenskap.

Till honom framför Mitt i Bromma den fråga som Moderaterna med sin debattartikel har lyckats väcka: Hur rimligt är det med en tidsram på cirka 60 år för 50 000 bostäder?

Professorn konstaterar att han och hans kollegor "dessvärre" får bemöta den typen av undringar från journalister med jämna mellanrum.

– Dessa spekulativa frågor går förstås inte lika lätt att prognosticera som FHM:s pandemiutveckling, eftersom det är betydligt fler okända faktorer som inverkar, säger han.

Svårt att sia om

Bland de faktorer som Peter Ekbäck syftar på märks bland annat kommunens ambition och resurser. Byggtakten på flygfältet kan till exempel påverkas av hur mycket bostäder som planeras även på andra håll, menar han.

Till det kommer eventuella behov av marksaneringar, förekomsten av politiska och rättsliga konflikter och tvister, bygg- och anläggningsbranschens kapacitet samt fastighetsmarknadens framtida utveckling, fortsätter Ekbäck.

– Det uppriktiga svaret, från mig personligen, är att det kan ta 20 år i det snabbaste scenariot och ännu längre än Moderaternas prognos i det mest utdragna scenariot. Där har du mitt tidsspann.

Han tillägger att den lägre siffran dessutom kan vara orealistisk. Den som lever får se, helt enkelt.

M och MP oense om byggtid för bostäder på Bromma flygplats