Mycket trafik. Många Vaxholmsbåtar och andra fartyg trafikerar Boda varje dag. Foto: Eva Tonström

Boda rustas upp för miljoner

Värmdö hamnar planerar en rejäl upprustning av området kring Boda brygga, med nya p-platser och vänthall. Samtidigt säljs delar av marken till grannarna.

  • Publicerad 14:15, 7 sep 2021

Färjeläget Boda brygga, som trafikeras av ett flertal passagerarfärjor och godsfärjor varje dag, ska rustas upp. Bland annat kommer dagens parkeringsplats, i en gräshage, byggas om med en hård grusyta och laddstolpar.

Antalet p-platser blir ungefär som i dag, drygt 200, men med skillnaden att de kommer att kunna användas året runt. I dag är det svårt att parkera under delar av året när det är för blött och geggigt, enligt Michael Larkner, vd för kommunens bolag Värmdö hamnar AB.

– Då parkerar folk längs med Bodavägen i stället och det skapar framkomlighetsproblem för bussarna, säger han och tillägger att Boda är en viktig replipunkt för transporter till och från öarna i mellanskärgården därför måste all service fungera.

Kan bli nytt kafé

Nere vid vattnet byggs ett nytt servicehus med vänthall och toaletter, ungefär där den gamla bensinmacken ligger i dag. Det planeras även en ny återvinningsstation och ett förråd för godsförvaring.

Samtidigt flyttas hela ytan för bussarna längre upp, i höjd med parkeringen. Där blir det en ny vändslinga och busshållplats med plats för minst två bussar.

Tidigare fanns en kiosk med litet kafé nere vid hamnplan, det kan bli verklighet igen om någon vill driva det, enligt Michael Larkner.

– Det skulle vara en trevlig service för besökarna, så man får gärna höra av sig till oss om man är intresserad, säger han.

Värmdö hamnar AB köpte fastigheten Boda 1:118 i höstas för att rusta upp hela hamnområdet. Köpet och investeringarna i ny parkering och hamnservice landar på totalt 12 miljoner kronor.

Säljer mark till grannarna

Samtidigt planerar bolaget att sälja delar av marken som de precis har köpt, till de närmaste grannarna, något som bestämdes i samband med köpet. Enligt Michael Larkner rör det sig om tre mindre markområden i storleken 50-1000 kvadratmeter som gränsar till grannfastigheterna.

– De här lotterna är för små och ligger för nära vattnet för att man ska kunna göra något med dem, eftersom det råder strandskydd. Därför är enda sättet en fastighetsreglering på det här viset, säger han.

Inom Boda 1:118 finns även en tomt på cirka 3500 kvadratmeter som kan styckas av som villatomt. Den marken ska värderas och kommer att säljas på öppna marknaden.

– All mark som vi inte behöver kan vi sälja för att bekosta investeringarna i hamnområdet, säger Michael Larkner.

Ärendena kring markförsäljningen ska upp för beslut i kommunfullmäktige under året. Planen är att kunna starta ombyggnationerna våren 2022.

Stavsnäs vinterhamn ska bli nya besöksmålet

Dagens parkering. Cirka 200 platser på en äng intill hamnen. Foto: Eva Tonström

Ansvarig. "All ombyggnation ska ske med stor hänsyn till omkringliggande miljö i Boda by" säger Michael Larkner, vd för Värmdö hamnar AB. Foto: Pekka Pääkkö

Historia. Rester av den gamla bensinstationen nere vid hamnen. Foto: Eva Tonström

Fullt. Det finns idag ett antal parkeringsplatser längs med Bodavägen. Foto: Eva Tonström

Historia. Rester av den gamla bensinstationen som en gång låg nere vid hamnen. Foto: Eva Tonström

Nya Boda brygga

Planerade förändringar i Boda:

230 p-platser på hårdgjord yta varav 7 med laddstolpar och 3 handikapplatser
Ny vändslinga och busshållplats med två ställplatser för bussar, regnskydd och pausstuga
Ny gångväg mellan bussar och p-platser till hamnen
Ny servicebyggnad med vänthall och toalett
Ny återvinningsstation
Ny uppställningsplats för gods