ÄNNU OBESLUTAT. Ärendet om en andra entré till pendeltågsstationen i Tullinge sköts på framtiden när den skulle behandlas i veckans regionfullmäktige. Foto: Claudio Britos

Blir det någonsin en andra pendeltågsentré i Tullinge?

Mycket snack och lite verkstad när en andra ingång till Tullinge pendeltågsstation återigen togs upp i regionfullmäktige. Innan diskussionen ens började landade politikerna på samma ruta där de började.

  • Publicerad 05:20, 19 okt 2021

Motionen om en utredning för att ta reda på möjligheterna att bygga en andra ingång till perrongen i Tullinge vid stationens norra sida lyftes för första gången 2017 av Sverigedemokraternas Mats Arkhem och Per Carlberg.

"Om en nordlig entré inte byggs kommer en ombyggnad av den befintliga södra entrén krävas vilket skulle göra renoveringarna från 2015 och 2017 förgäves, och samtidigt utan alla fördelar som en nordlig entré skulle medföra", skrev de då.

Skjuts på framtiden

Sedan dess har ärendet lyfts i regionfullmäktige flertalet gånger under åren. Senast i veckan sammanträde, om än som hastigast.

Ärendet bordlades nämligen, vilket innebär att den kommer att tas upp vid ett senare tillfälle.

Men ur den tjänsteskrivelse som finns i ärendet kan man läsa att det blåagröna regionsstyret välkomnar en utveckling av Tullinge pendeltågsstation, men att det ska ske på bekostnad av stationsägaren, Trafikverket, och att en sådan utveckling ska ske i dialog med så väl Region Stockholms trafikförvaltning som Botkyrka kommun.

Men oppositionen menar att majoritetens svar inte är tillräckligt.

"Vi vill understryka att Botkyrka kommun vid ett flertal tillfällen försökt få till stånd ett samarbete kring just Tullinge pendeltågsstation, men då mötts av litet eller inget intresse vid kontakter med trafikförvaltningen", skriver Socialdemokratenra i ett särskilt yttrande.