Biskopsgården

Fint men med dåligt rykte. Det var en vanlig uppfattning om Biskopsgården visade en enkät bland de boende redan år 2019. Sedan dess har både invånare, politiker och tjänstemän tyckt till om hur området ska utvecklas på bästa sätt.  

Nu är programmet som på sikt ska förvandla Biskopsgården till vacker trädgårdsstad klart och väntar på grönt ljus från politkerna.

– Det är jätteviktigt att ha en långsiktig plan. Programmet sträcker sig flera år framåt och det finns en stark politisk samsyn på stadsutvecklingen i området, säger Johannes Hulter (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

LÄS MER: Paris modellen för nya Biskopsgården

Tanken med programmet är att ha en tydlig inriktning för Biskopsgården de närmsta 10 till 15 åren samtidigt som visionerna sträcker sig ännu längre fram i tiden.  

Fokus är att skapa en trygg och attraktiv stadsmiljö som hänger ihop både inom området och med centrala Göteborg – som inte är längre bort än en kvart på spårvagnen. 

Johannes Hulter (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Johannes Hulter (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Socialdemokraterna

Gröna stadsmiljöer

Planerna baseras på tankar om en traditionell trädgårdsstad. 

– Absolut, så ska det bli. Vi vill skapa en stadsstruktur som vi känner igen från bland annat Kålltorp och Kungsladugård. Lägre hus, gator som hänger ihop och trevliga gröna stadsmiljöer där barnen tycker om att leka men också där det känns tryggt att vara. Och med fina hus så att man är stolt över sin stadsdel och samtidigt får in mer variation genom arkitekturen. 

Det låter som en viss gentrifiering, finns det risk för att biskopsborna knuffas undan?

– För oss är det viktigt att folk inte ska känna sig oroliga för förändringen. Vi ska inte köra ut folk ur sina hem men vi vill skapa en större blandning. Det ska finnas en mix av människor och boendeformer. Det gör man genom att bygga nya radhus, nya bostadsrätter och hyresrätter för all del. Men inte genom att ombilda eller sälja ut hyresrätter. 

Förvandlingen kommer som nämnt inte att ske över en natt. Tvärtom. Men redan nu märks de nya tankarna i aktuella detaljplaner, menar Johannes Hulter.

– Den nya förskolan som är på gång i området och planerna på radhus och kedjehus på Temperaturgatan, bekräftar inriktning mot en trädgårdsstad.