Läget inom hälso- och sjukvården är ansträngt just nu. Flera sjukhus har gått in i stabsläge, vilket innebär att beredskapen är förhöjd inom vården.

Bakgrunden är en ökning av covid-19, norovirus (vinterkräksjuka), RS-virus och säsongsinfluensan. Ett ökat antal patienter som vårdas på sjukhus och på intensivvårdsavdelning belastar en redan ansträngd hälso- och sjukvård ännu mer.

Stanna hemma vid symptom

Därför inför Upplands Väsby åter igen obligatorisk användning av munskydd under hela arbetspasset för personalen. Som alltid ska personalen stanna hemma vid minsta symptom på förkylning eller om de känner sig hängiga, skriver kommunen på hemsidan.

– Det är viktigt att var och en av oss bidrar med att hålla nere smittspridningen för att skydda både våra äldre och de riktigt små. Därför har jag beslutat att återinföra besöksrestriktioner på kommunens äldreboenden och LSS-boenden, säger Ariana Forsberg som är MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, i kommunen.

Även munskydd blir åter obligatoriskt för omsorgspersonalen på kommunens äldreboenden

– Vi jobbar nära de privata boenden som finns i Väsby och de har också fått samma riktning och rekommendationer.