Östermalmstorg får vänta ännu en tid på besked. Foto: Malin Lo Lööf/Arkivbild

Beslut om Östermalmstorg skjuts upp

Trafiknämnden skjuter ännu en gång på beslutet om Östermalmstorgs framtid. Samtidigt är oppositionen fortsatt kritisk – och kallar den demokratiska processen "undermålig".

  • Publicerad 09:21, 1 nov 2021

I börjar av oktober berättade Mitt i Östermalm om Samfundet S:t Eriks kritik mot Östermalmstorg. I en skrivelse till staden krävde de att stadsbyggnadsnämnden – och inte trafiknämnden – ska få ansvara för utformningen av våra torg.

Nu ansluter Socialdemokraterna till den hållningen.

"Östermalmstorg är en historiskt viktig plats vars utformning engagerar många stockholmare. Platsen är av sådan betydelse att en omfattande ombyggnation främst borde ha hanterats av stadsbyggnadskontoret", skrev partiet i ett eget förslag till beslut som skulle läggas fram på senaste trafiknämnden.

S står fast vid sitt tidigare krav på att frågan om Östermalmstorg måste skickas ut på en bredare remissrunda. I det egna förslaget dömer de ut den demokratiska processen som "undermålig", och varnar för svågerpolitik.

– Om jag som politiker skulle träffa en entusiastisk arkitekt och ta emot ett förslag så blir det väldigt bakvänt, säger Jan Valeskog (S), oppositionsborgarråd och ledamot i trafiknämnden och vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Bordlägger på nytt

Den 21 oktober skulle trafiknämnden ta ställning till det senaste förslaget om Östermalmstorg. Det innehåller flera karaktärsdrag från det omskrivna medborgarförslaget från Östermalmstorgs vänner, men har enligt staden mer gemensamt med trafikkontorets ursprungliga förslag.

Majoriteten i trafiknämnden valde dock att bordlägga frågan ytterligare en gång.

– Det fanns några frågor om processen mellan inriktningsbeslut och genomförandebeslut som vi behöver reda ut. Vi räknar med att ta upp förslaget på nästa trafiknämnd, skriver trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) i en kommentar till Mitt i Östermalm.

Läs mer:

https://www.mitti.se/nyheter/da-avgors-striden-om-ostermalmstorg/repuhA!C4jfk76TBF8hv5bi3Qfl@A/