RIVS? Det tomställda huset vid John Ericssonsgatan kan komma att rivas efter mark- och miljödomstolens beslut. Foto: Per Brandt

Beslut: Huset vid Norr Mälarstrand får jämnas med marken

Efter mark- och miljödomstolens dom. Lärarförbundet får grönt ljus att riva kåken på John Ericssonsgatan.

  • Publicerad 06:30, 11 okt 2021

Sedan 2018 har hyreshuset vid John Ericssonsgatan 4 stått tomt på grund av rasrisk.

Hela husets konstruktion består av så kallad aluminatcement och håller på att vittra sönder. Lärarförbundet äger det grönklassade huset genom fastighetsbolaget Gemfast och de ansökte tidigare om rivningslov för att bygga nytt.

Beskedet kritiserades från bland annat närboende och staden avslog ansökan med hänvisning till byggnadens och områdets kulturhistoriska värden. Men i somras upphävdes det beslutet av mark- och miljödomstolen.

NY DOM: Hus vid Norr Mälarstrand får rivas

Enligt domstolen är det bevisat både via utredningar och muntligen att huset är i så dåligt skick att det utgör en säkerhetsrisk och att det inte är praktiskt möjligt att göra förstärkningsarbeten.

De skickade därför tillbaka ärendet till stadsbyggnadsnämnden för beviljande av rivningslovet.

Där har det nu klubbats igenom. Sverigedemokraterna röstade för nytt avslag.

Enligt tidigare uppgifter från fastighetsägaren är planerna på att ersätta huset med ett så likt det befintliga som möjligt.

Men när en rivning kan starta och hur det nya ska se ut vill inte Gemfasts vd Stefan Lindhof spekulera i utan han vill avvakta utgången av den nya processen, skriver han i ett mailsvar.

Enligt stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) avslog man tidigare rivningslovet för att att huset ansågs värt att bevara, men nu rättar man sig efter mark- och miljödomstolens beslut.

Kommer ni att ställa några krav med tanke på områdets kulturhistoriska värde?

– Utformningen av det nya huset blir föremål för en senare prövning, skriver Joakim Larsson i ett mailsvar.

Fastigheten

Fågelbärsträdet 12 byggdes 1931–32 efter ritningar av Gustaf Birch-Lindgren.

Fastigheten är grönklassad och i kvarteret finns ytterligare fem grönklassade, tre gulklassade samt en blåklassad fastighet, Markeliushuset.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre