Efter att ha tagit del av 524 yttranden från både remissinstanser och privatpersoner under samrådet har stadsbyggnadskontoret öppnat för förändringar när det gäller några av husen på gärdet, vilket Mitt i skrev om i april.

Bland annat talar kontoret om en anpassning till områdets "kulturmiljövärden, stråk, siktlinjer, byggnadstypologier och för att stärka kopplingen mellan Dalen och Nytorps gärde" när det gäller kvarteret närmast Åstorpsringen och Dalens sjukhus.

– Vi hoppas kunna hålla fast vid antalet bostäder, men tänker inte gå upp i höjd någonstans. Men antalet lägenheter kan gå upp och ned under processen, också beroende på vad som efterfrågas på marknaden, sade stadsplaneraren Sandra Öhrström till Mitt i april när ärendet lades fram för politikerna första gången.

"Väl avvägt beslut"

Torsdag 12 maj fanns ärendet återigen med på listan över politiska beslut. Men återigen bordlades ärendet som betraktas som komplicerat.

"Nu utreder man frågan vidare för att kunna fatta ett väl avvägt beslut" skriver Olle Bring (M) som är pressekreterare för Moderaterna i ett sms till Mitt i.

https://www.mitti.se/nyheter/protestgruppen-bygg-inte-bort-naturen/repvas!H32eqBg6hiR01WN2cRTmjQ/

https://www.mitti.se/nyheter/stockholm-ar-inte-ett-museum/repvbd!M4KVNaoOKjielOToBgASRA/

https://www.mitti.se/nyheter/forslaget-hus-vid-nytorps-garde-forandras/repvda!ALbkRD6dSgkicUYSenj1Zw/