Gnagare. Bävern kan bli upp till en 1,40 lång, inräknat svansen. (Arkivbild) Foto: Mostphotos

Bävern i Bällstaån fortsätter fälla träd

Bävern i Bällstaån har återigen dykt upp och i vattnet syns spåren i form av fällda träd. Enligt Tommy Tuvunger, stadens skadedjurssamordnare, har antalet bävrar ökat i hela stan.

  • Publicerad 16:41, 19 feb 2021

Jag vill skydda naturen, de ska inte förstöra de fina träden

Troligen är det bäverns verk, de fällda träden i Bällstaån. Bromstensbon Petra Lynes, Bromsten, hade dock aldrig sett bävern i aktion, fram till i tisdagen den 2 februari. Då, under kvällspromenaden på gångvägen vid ån med hunden, dök det lilla viltet upp.

I åns mörka vatten simmade bävern fram.

– Jag har hittills bara sett spår av dem, men aldrig någon livs levande bäver, konstaterar Petra Lynes.

Petra säger att hon värnar om både vilt och natur. Men hon är fundersam över de träd som sedan en tid ligger fällda i åns vatten.

– Varför sattes inte skydd på alla träd efter förra årets skadegörelse på fina träd längs åkanten?

Ny belysning

Under senhösten gjordes gångvägen i ordning med belysning. Men många träd lämnades oskyddade, utan nät.

Petra Lynes ser gärna att träden vid å-kanten skyddas mot viltet.

– Jag tycker att det är oansvarigt av kommunen. Varför inte skydda alla träd?, säger Petra Lynes.

Petra Lynes hoppas att staden gör något åt situationen på den här platsen vid Bällstaån.

– Om staden planterar nya träd hoppas man ju att träden får stå där några år. Då vore det bra att skydda de träd man vill bevara.

Ökar i antal

Tommy Tuvunger, skadedjurssamordnare på trafikkontoret i Stockholms stad, har inte hört att bäver skulle vara ett problem just i Bällstaån. Men att bävern ökar i antal i Stockholm är Tommy Tuvunger väl medveten om.

– Problematiken har ökat i hela stan. Vi gör en del för att decimera beståndet, annars skulle det bli en ohållbar situation, bävern har inga naturliga fiender, vi måste hjälpa naturen.

Ser du behov av att skydda fler träd?

– De träd som är skyddsvärda ska man skydda, men man kan inte skydda allt, det skulle bli ohållbart ekonomiskt. Oavsett om du skyddar träd på en plats så tar bävern andra träd. Då är det bättre att hägna in de värdefulla träden så att bävern styr mot de dåliga träden.

Sveriges största gnagare

Bävern är landets största gnagare.

Den kan väga upp till drygt 20 kilo och bli hela en meter lång. Räknar man med svansen kan de nå en längd på 1,40 meter.

Bävern lever framförallt i vatten och är nattaktiv, så den kan vara svår att få syn på.

Ser man omkullfallna träd med gnagspår är det ett tydligt tecken på att det finns bäver i området.

Att bävern ökar i antal kan bero på att det är goda livsbetingelser för det här viltet.

Bävern ökar i hela Stockholms län.

Latinskt namn: Castor fiber

Källa: Naturhistoriska riksmuseet, Tommy Tuvunger på trafikkontoret

Visa merVisa mindre