Både Expressen och Dagens Nyheter rapporterar om kris på förlossningsklinikerna på grund av att barnmorskor lämnar sina jobb.

På SÖS har sammanlagt 42 barnmorskor sagt upp sig bara i år. Och på Danderyds sjukhus finns det en överhängande risk att barnmorskor börjar säga upp sig enligt Expressen och DN.

Sveriges radio rapporterar att det totalt handlar om cirka 140 barnmorskor som sagt upp sig från regionens förlossningar och BB-avdelningar 2021.

DN har intervjuat Hanna Dahlbäck, barnmorska som sade upp sig i våras.

– Barnmorska är världens viktigaste jobb och världens roligaste jobb. Men i inget annat yrke hade man accepterade de här arbetsförhållandena. Den etiska stressen när man inte räcker till är fruktansvärd, säger Hanna Dahlbäck till tidningen.

Personalbrist, pensioner och sjukfrånvaro

Både chefer och personal vittnar om väldigt ansträngda arbetsförhållande på båda sjukhusen och extra ansträngt blir det då det råder personalbrist.

På Sös måste man exempelvis rekrytera 25 nya barnmorskor i kombination med att folk har pensionerat sig och att sjukfrånvaron varit hög under pandemin.

Svårt att locka folk

Samtidigt har sjukhusen få sökande till tjänsterna.

Från politiskt håll har regionen nyligen beslutat att ge mer pengar till förlossningsvården. Även ersättningen för förlossningar har höjts och totalt får klinikerna får 50 miljoner extra.

Bemanningsfrågan är dock inte löst.