En rundringning av Sveriges radio visar att Salems kommun är den enda kommun av länets 26 som erbjuder svenska för invandrare, SFI, till flyktingar från Ukraina.

– Sedan förra året har vi haft en sviktande efterfrågan till SFI-skolans dagsundervisning och vi hade därför resurser för att kunna ta emot fler elever, säger Marianne Hedmar, rektor vid vuxenutbildningen i Salem, till radion.

Detta är inget som kommunen är tvungen att göra enligt lag, då ukrainska flyktingar som är i Sverige genom EU:s massflyktsdirektiv inte har rätt till kommunal vuxenutbildning, däribland SFI.

Måste ha anvisats till kommunen

Men det finns fler begränsningar som påverkar om ukrainska flyktingar har rätt till den här möjligheten.

Det är nämligen endast de ukrainska flyktingar som blivit anvisade till kommunen, vilket är ett 40-tal. De som har ordnat eget boende får alltså ingen möjlighet till SFI, inte ens i Salem.

– Det här sker inom ordinarie verksamhet så länge som riksdag och regering inte ändrar på möjligheten för rätt till SFI. Skulle de göra det är det helt klart att vi skulle öppna upp på ett helt annat sätt, säger Marianne Hedmar.

I dagsläget har endast en person från Ukraina börjat studer på SFI i Salem.