Med ett år kvar till valet påbörjas förberedelserna inför valrörelsen. Partiprogrammen ska sättas och kandidatslistorna ska presenteras. Marie Axelsson (S) är oppositionsråd i Sigtuna kommun och ser fram emot ett fullspäckat år.

De två senaste valen har Socialdemokraterna tappat väljare i kommunen. Marie Axelsson tillträdde på posten fyra månader innan förra valet men lyckades ändå bli den näst mest kryssade S-politikern i hela Stockholms län.

– Det tar tid för en person att göra sig känd i en kommun, särskilt i opposition. Man ges inte lika stort utrymme så det tar tid att etablera sig. Mitt mål är vinna valet i Sigtuna, säger Marie Axelsson.

Trygghet i fokus

Inför val finns det vissa kärnfrågor som får mer fokus än andra. Detta år är inget undantag.

– Jag vet att trygghetsfrågan kommer att dominera jättemycket. Jag tycker inte att den kommunledningen som vi har nu har lyckats överhuvudtaget med att skapa en tryggare kommun.

Samtidigt är Marie Axelsson medveten om att trygghetsarbetet och arbetet mot organiserad brottslighet tar tid.

– Moderaterna pratar mycket om de hårdare frågorna med hårdare straff och fler poliser. Där håller jag med men jag brukar också säga att kommunens mål ska vara att göra polisen arbetslös här, säger hon

Mer polisbemanning

Som en del i arbetet för att få ner brottsligheten kommer hon att jobba för att Märsta ska ha en polisstation som är bemannad alla dagar i veckan.

Den senaste tiden i Sigtuna kommun har varit turbulent med skjutningar, mord, bilbränder och hot mot politiker. Marie Axelsson tror att sådant kan påverka engagemanget hos förtroendevalda.

– Det kan leda till att färre vill engagera sig vilket blir en fara för demokratin i slutändan. Sedan tror jag sociala medier påverkar, man vill inte bli påhoppad och där har yttringar kommit närmre, säger hon.

Skolan viktig

Långsiktigt vill Marie Axelsson att fler resurser läggs på skolan och på så sätt få unga personer att tro på sin framtid.

– Det måste in fler lärare i skolan som kan fånga upp de som inte klarar målen eller som är på väg att avsluta gymnasiet utan examen.

Sist men inte minst vill Marie Axelsson att Sigtuna ska verka för att hemtjänsten blir kommunal igen.

– En kommunal hemtjänst ska vara ett alternativ i Sigtuna kommun, säger hon.