Den påstådda våldtäkten inträffade natten mellan den 1-2 oktober 2022.

Men tingsrätten ansåg inte att det var ”ställt utom rimligt tvivel” att den tilltalade fotbollsspelaren hade genomfört en våldtäkt.

Inte heller ansåg tingsrätten att det är bevisat att den mannen filmat och fotograferat kvinnan i hemlighet.

 Däremot döms fotbollsspelaren för ringa narkotikabrott.