I början av december fick en chef på Sundbybergs stad reda på att en anställd vid flera tillfällen annonserat ut möbler på Facebooks sajt för andrahandsförsäljning, Marketplace. Personen hade bland annat lagt ut tre stolar till försäljning, och även salufört en matta.

Enligt staden gjorde hen detta via sin personliga
Facebook-profil, och för egen vinning.

Det opassande: möblerna tillhörde staden.

Den anställda kallades till ett möte med sina chefer. Där erkände hen gärningarna. Personen har sedermera fått en skriftlig varning, i vilken det står att hen ”allvarligt brustit
i de åligganden som är förenade med din anställning”.

Kan leda till uppsägning

Det påpekas även att gärningarna ”ytterst kan leda till uppsägning”.

Mitt i har förgäves sökt den anställda för en kommentar. Tidningen har även kontaktat Sundbybergs stad, för mer information om händelsen och möblernas öde.

I ett mejl svarar chefen att staden inte kommenterar ärenden om enskilda medarbetare.