Fullt. Pendelresenärer från Spånga får i framtiden räkna med att inte komma med tåget. Foto: Mikael Andersson

Ännu mer kaos att vänta på Spånga-pendeln

Pendeltågsresenärer, vänta er ökad trängsel på Spånga station, särskilt under morgonrusningen.

  • Publicerad 12:34, 11 okt 2021

Trafikförvaltningen vid Region Stockholm ger en dyster prognos i kollektivtrafikplanen fram till 2050.

Resor på pendeltåg väntas öka med 30 procent till 2030, och med 50 procent till 2050.

På de redan hårdast belastade sträckorna väntas trängseln att öka.

På vissa stationer, som Spånga, Älvsjö och Sollentuna, kan det enligt förvaltningen bli så trångt i morgonens maxtimme att alla resenärer inte kan stiga på tågen.

En förklaring är brist på vagnar.

Fordonsbrist

Mellan Spånga och Sundbyberg räknar exempelvis trafikförvaltningen med att kapaciteten att ta emot alla passagerare har överskridits år 2050, orsakad av fordonsbrist.

För att minska trycket på pendeltågen tror trafikförvaltningen på fler tvärgående resvägar, för att öka valmöjligheterna att resa exempelvis i rusningstrafik.

Spånga är en av 34 bytespunkter i regionen som trafikförvaltningen bedömer kommer att ha störst ökning av resenärer fram till 2050.

Spånga station är också en av 36 prioriterade stationer som trafikförvaltningen vill satsa på.

På de 36 stationerna vill förvaltningen kunna bygga nya uppgångar, underlätta byten från cykel och buss till tåg, ha nya eller bättre gånglänkar, rullband, trappor, etcetera, på de prioriterade stationerna.

Vilka åtgärder som planeras på just Spånga har ännu inte börjat utredas, enligt trafikförvaltningens presstjänst.

Senast nu under september ska bland andra Stockholms stad ge synpunkter på kollektivtrafikplanen. Därefter beslutar Region Stockholm om planen.

Kort om kollektivt

SL har:

2 169 bussar och 481 busslinjer

129 pendeltågsvagnar

495 tunnelbanevagnar

7 254 hållplatser, varav 54 för pendeltåg och 6 683 för buss

Punktlighet (en minut tidig upp till tre minuter sen):

Buss 87 procent

Pendeltåg 94 procent

Tunnelbana 98 procent

Lokalbanor 96 procent

Källa: Trafikförvaltningen

Visa merVisa mindre