ALKOHOLFÖRBUD. Blå Parken ligger söder om Väsby Centrum i det nya bostadsområdet Fyrklövern och omfattas av det nya alkoholförbudet. Foto: Daniel Jansson/Upplands Väsby kommun

Alkohol förbjuds på skolgårdar – och i Blå Parken

Nu blir det förbjudet att dricka alkohol på skol- och förskolegårdar i Upplands Väsby. Även Blå Parken omfattas av det nya förbudet.

  • Publicerad 17:30, 3 jun 2021

Skolgårdar och alkohol hör inte ihop.

Det kanske kan tyckas självklart att alkohol inte ska förekomma på skol- och förskolegårdar. Men faktum är att många av dessa miljöer är populära "hängställen" för ungdomar på kvällar och helger, ofta med nedskräpning som följd.

Nu har kommunfullmäktige i Upplands Väsby beslutat att ändra de lokala ordningsreglerna för att stoppa alkoholdrickande på flera platser i kommunen. Det blir förbjudet att dricka alkohol på gårdar vid skolor och förskolor. Samma förbud ska gälla i nyanlagda Blå Parken söder om Väsby Centrum.

Samtliga parker i centrala Väsby

Det innebär att samtliga parker i centrala Upplands Väsby och skol- och förskolegårdar nu räknas som offentliga miljöer där det råder alkoholförbud. Polis får därmed större befogenheter att avvisa personer som missköter sig.

– Skol- och förskolegårdarna är i första hand till för våra elever under skoltid. Men de som till exempel vill spela fotboll där på kvällar och helger måste sköta sig, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M), i ett pressmeddelande.

Kommuner får ha lokala regler

Ordningslagen tillåter att kommuner har lokala regler för att upprätthålla den allmänna ordningen i offentliga miljöer. Gårdar vid skolor och förskolor i Väsby har dock inte betraktats som offentliga miljöer tidigare, men de används efter skoltid av privatpersoner och föreningar.

– Skolgårdar och alkohol hör inte ihop. Vi ser gärna att gårdarna används för lek och sport utanför skoltid men inte när det förekommer alkohol. De nya reglerna är till för att hålla borta dem som missbrukar dessa miljöer. Detsamma gäller Blå Parken som vi alla önskar ska bli en plats för rekreation och trevliga sammankomster, säger Emma Rauf-Otworowski, kommunens brottsförebyggande strateg.

Kommunfullmäktiges beslut berör ordningslagen och kommer därför att prövas av länsstyrelsen.