Buller. Förskolan ligger alldeles nedanför Åkes fönster. ”Det blir som en resonanslåda under balkongen” säger han. Foto: Stefan Källstigen

Åke får leva med barnens buller

Först fick Åke, 70 år rätt i domstolen och bullret från förskolan skulle utredas. Sen överklagade förskolan och då tyckte samma domstol tvärtom. ”Jag kanske kan gå i terapi" säger Åke.

  • Publicerad 11:56, 18 feb 2021

Det inte ungarnas fel. Det är det ljud de gör jag inte kan klara av

– Först tyckte domstolen att bullret var skadligt för hälsan och i nästa dom säger de att det inte är skadligt. Jag har inget större förtroende för domstolsväsendet, säger Åke, 70 år, på Västra Banvägen i Åkersberga.

Nyligen nekades han en bullerutredning som svart på vitt skulle visa om ljudnivån från förskolan Neptunus är för hög. Domen välkomnas av Neptunus som inte anser man låter mer än andra förskolor.

Rektorn: "Tycker inte våra barn låter mer än på andra ställen"

Åkes lägenhet på andra våningen har sex fönster som vetter mot förskolan alldeles intill.

Till saken hör att han har nedsatt hörsel och är känslig för ljud.

Började för sex år sedan

Första gången Åke klagade kom kommunen fram till att bullernivån från förskolan överskred gällande riktvärden, men ansåg att han fick tåla det.

Det var 2014. Sedan dess har striden böljat fram och tillbaka.

Ger du upp nu?

– Jag skulle egentligen kunna överklaga till Mark- och miljööverdomstolen, men jag vet inte om det är värt det, säger Åke.

Både han och Neptunus är medlemmar i samma bostadsrättsförening, BRF Spåret, och Åke medger att många andra i föreningen uppskattar förskolan.

Upplever du bullret värre nu än tidigare?

– Jag tror det, för man blir mer och mer irriterad på det. Jag kanske kan få nån typ av KBT-behandling (kognitiv beteendeterapi, reds anm), säger Åke och fortsätter:

– Det har tärt mycket på mitt psyke, dels när jag är hemma och inte kan gå härifrån. Ett tag när jag opererat höftlederna, var jag bunden vid hemmet, säger han, och lägger till att han i övrigt trivs i bostadsrättsföreningen.

Fler har klagat

Helt ensam är han heller inte om att klaga på förskolan. Ett par andra grannar har också haft synpunkter på ljudnivån, och så sent som 2018 motionerade elva andra medlemmar om att de stördes när föräldrar lämnar barn på morgonen.

– Det inte ungarnas fel. Det är det ljud de gör jag inte kan klara av, säger Åke.

Domar. Sedan striden om bullret började har det blivit många domar och både grannen, förskolan och kommunen har varit aktiva med överklaganden och skrivelser. Foto: Stefan Källstigen

År av domar och och överklaganden

2014 klagade Åke på bullret till Österåkers kommun som efter en inspektion med ljudnivåmätning beslutade att lämna klagomålet utan åtgärd.

Åke överklagade då kommunens beslut, men fick 2015 avslag av länsstyrelsen.

Åke överklagade igen, och fick då rätt i mark- och miljödomstolen 2016. Enligt domen var kommunens mätning ”en tydlig indikation på att bullret var en sådan störning som påverkar människors hälsa” och därför uppmanades kommunen att ”utreda eventuella störningar närmare”.

2017 beslutade kommunen att förskolan skulle låta utföra en ”fackmannamässig ljudnivåutredning” av buller hos Åke.

Förskolan överklagade kommunens beslut till länsstyrelsen som 2020 upphävde kommunens beslut.

Österåkers kommun och Åke överklagade, men i januari 2021 kom mark- och miljödomstolens dom: de höll med länsstyrelsen.

Visa merVisa mindre