TOMT. Huset på Essinge kyrkväg har en ägare, men om det får stå på platsen är oklart. Foto: Pekka Pääkkö

Ägaren till tomma huset har gett sig till känna

Ägaren till det tomma, öde huset på Stora Essingen är hittad. Men varken staden eller fastighetsägaren vet om det får stå där eller inte.

  • Publicerad 06:00, 30 maj 2021

Det är på Essinge kyrkväg 5 som det lilla röda huset står, tillsynes orört sedan en tid tillbaka, vilket väckt en del nyfikenhet kring vem som äger det.

När Mitt i Kungsholmen sökte svar hade staden ingen aning men siade om att det var ett tidigare hus för parkpersonal som sannolikt är deras, men som fallit mellan stolarna under de många omorganisationer som gjorts.

Här är huset som staden slarvade bort

Nu kan vi berätta att staden hade ett rätt. Det är en gammal ”lagkoja” för parkpersonal. Men det är inte deras.

Det är nämligen Peab som äger kåken som ingick i deras köp av Stockholm entreprenad vid millennieskiftet.

Enligt bolaget är det de som renoverade kåken för en tid sedan, på grund av en vattenskada, och de betalar även el och vatten för huset varje månad men den används inte i dagsläget.

Men. De äger bara själva huset, som står på så kallad ofri grund. Marken är stadens. Och för att ha något på stadens mark krävs tillstånd. Om det finns för huset vet varken Peab eller staden visar det sig.

Komma överens

Bolaget uppgav först att de har polistillstånd att ha huset på platsen. Men staden känner inte till något sådant.

Staden har dock inte tagit kontakt med bolaget än, då de fortfarande jobbar på att komma överens om vilken del som ska ansvara för frågan först.

Däremot ska stadsdelen ha vetat om huset och ägarens existens redan för drygt tio år sedan då ett medborgar­förslag om att bygga en förskola där, i stället för den tillfälliga vid Vängåvan, skickades in.

När vi på nytt kontaktar Peab om hur tillståndet för huset ser ut, börjar man tveka om det är giltigt och ska gräva i arkiven och ta kontakt med polisen först, enligt presschefen Kerstin Danasten.

Rätta till

”Det fanns ett polistillstånd för den här lagkojan vid förvärvet, men nu när du frågar blir vi osäkra på om det fortfarande gäller. Nu ska vi kolla upp saken. Om vi missat något så vill vi ju rätta till det”, skriver hon i ett mejlsvar och uppger att de även vill ha en dialog med staden.

Exploateringskontoret vill inte spekulera i vad som kommer att hända med huset i framtiden, innan de ”diskuterat frågan internt och med husägaren Peab”.

Fortsättning följer alltså.