Solna. En 94-årig kvinna sökte tidigare i år en plats på ett äldreboende i Solna.

Hon bor själv i en lägenhet och har värk i kroppen, hjärtbesvär och nedsatt hörsel och lider av demens.

Men kvinnans ansökan avslogs av Solna stad då hon, trots besvären, bedöms uppnå en "skälig levnadsstandard" i hemmet. Det påpekas att hon inte sökt hemtjänst och att det skulle tillgodose hennes behov.

Kvinnan överklagade med hjälp av sina barn och uppgav att hon inte klarar av sin hygien, ekonomi eller att laga mat, och att hon bara varit utanför bostaden tre gånger på ett år.

Förvaltningsrätten ger nu staden rätt i sitt beslut och instämmer i att det som framkommit om kvinnans fysiska tillstånd inte kräver dygnet runt-omsorg på boende.

Många tomma platser

Samtidigt står platser tomma, cirka 75 stycken, runtom på Solnas äldreboenden.

Elisabet Sundelin, chef för omvårdnadsförvaltningen, skriver i ett mejl till Mitt i att hög ålder vägs in i en ansökning om plats, men att det inte i sig är tillräckligt för att kunna beviljas plats på boende med dygnet runt-omsorg.

Solna har fem till sex procents avslag på de ansökningar som skickas in. "I de få fall där ett avslag ges så beror avslaget oftast på att man inte har omfattande hemtjänstinsatser över hela dygnet och att det inte är prövat", skriver Elisabet Sundelin.