Vad beträffar stadsplanering i Sundbyberg har stadens vision för Råsta-Örvallen varit en av förra årets mer omtalade. Programförslaget var ute på samråd i sommar och nu är det dags att ta hand om de synpunkter som har kommit in.

Enligt staden rör det sig om cirka 70 yttranden från idrottsföreningar och dem som bor i området. När dessa har hanterats ska programmet justeras och därefter beslutas om i kommunstyrelsen, vilket är tänkt att ske i vår. Därefter inleds arbetet med att ta fram detaljplaner.

Programförslaget öppnar för nya idrottsanläggningar och upp till 782 bostäder.