Förändring väntar Ör. Som Mitt i Sundbyberg berättat ligger nu ett förslag med tre nivåer av exploatering för Råsta-Örvallen på bordet.

Kronjuvelen, en ishall i två plan, placeras centralt i området liksom torg och nya gator.

Men motståndet växer. Det blev blev bitvis hätsk stämning under förra veckans samrådsmöte i Örskolans matsal.

– Det kokar. Folk värnar ju om Ör, det är ett jättefint och lummigt område, säger Örbon Per Janse som är med i Nätverket Ör.

"En hiskelig stöt"

Nätverket ser flera problem.

– Att bygga 400 eller 700 bostäder vore en hiskelig stöt för lilla Ör och skulle innebära ökad trafik som det inte är planerat för. Medium- och maximialternativen skulle vara fruktansvärda. Det handlar om att få väck de två alternativen.

De vill också att den föreslagna ishallen flyttas till Madendalen – och kräver att Sundbybergs politiker visar korten.

– Det är valår och det naturliga kravet är att partierna tar ställning i frågan så att folk vet var de står, säger Per Janse.

Kultur- och fritidskommunalrådet Johan Storåkers (L) som deltog i mötet, säger att han inte bestämt sig för vilket av de tre alternativen han själv förordar.

Kan du förstå motståndet i Ör?

– Det var mycket negativt från de Örbor som var med på mötet och jag har djup respekt för deras åsikter. Men som politiker måste man ta hänsyn till helheten.

Idén är att ishallen, som kan kosta uppåt en halv miljard kronor att bygga, ska finansieras av markförsäljningar för bostadsbyggande.

– Så min retoriska fråga till de som vill hålla nere exploateringsgraden är: Hur ska ishallen betalas? säger Johan Storåkers.

Så ingen ishall om staden väljer miniminivån?

– Det blir svårt med finansieringen då. Det skulle kunna vara ett alternativ att sprida exploateringen i flera stadsdelar, men det får man i så fall utreda vidare.

Samråd pågår fram till den 21 augusti. Den 16 augusti hålls ytterligare ett möte i Örskolan.