Attunda tingsrätt. 41 lärare i Sollentuna har dömts för brott under perioden 2001–mars 2022. Foto: Tomas Stark

65 lärare i Järfälla har dömts för brott

Det är snart tio år sedan lärarkåren legitimerades för att säkerställa barns rätt till kvalificerade och lämpliga lärare, men trots att tusentals lärare är dömda för brott har endast ett fåtal av dem fått sin legitimation återkallad.

  • Publicerad 06:10, 29 jun 2022

Det är Acta Publica som har granskat 280 000 legitimerade lärare i Sverige, och funnit att maskorna i systemet är grova.

7 000 legitimerade lärare är dömda för brott under perioden 2001–mars 2022. Det gäller fällande domar, för all slags brottslighet.

200 av dem är dömda för sexual- och våldsbrott, och 300 har kopplingar till extremism och organiserad brottslighet.

Ändå har hittills bara 34 lärare befunnits vara så olämpliga att legitimationen återkallats.

Strukturella brister

Enligt Acta Publicas granskning kan strukturella brister förklara att uppenbart olämpliga lärare får behålla sin legitimation.

65 lärare som bor i Järfälla har dömts under den undersökta perioden. Om någon av dem har fått sin legitimation återkallad framgår inte av granskningen.