Visionsbild. Nuvarande hotellbyggnad kommer att byggas på med flera våningar, samtidigt som en del befintliga byggnader rivs och ersätts med nya. Foto: Tengbom

640 lägenheter när hotell byggs om

Ägaren till hotellet på Mårbackagatan har i flera år velat bygga om det till bostäder. Nu finns en plan att tycka till om. Det handlar om hela 640 bostäder – främst smålägenheter med unga som målgrupp.

  • Publicerad 16:50, 14 jan 2022

Alla som har ett heltidsjobb ska ha råd att bo där.

Det är inget pytteprojekt som planeras i utkanten av Larsboda verksamhetsområde.

Enligt stadsbyggnadskontorets samrådsförslag ska det bli 640 bostäder. Merparten ska bli ettor och tvåor. ”Lägenheter för ungdomar”, uppger NFF-gruppen i sin egen beskrivning. Fast när Mitt i Söderort frågar visar det sig vara en förhoppning snarare än något definitivt.

"Lägenheterna är inte enbart för ungdomar. Däremot tror vi att unga människor kommer att vara en viktig del av målgruppen", skriver NFF-gruppens talesperson Hans Uhrus i ett mejl.

Hur ska ni göra för att se till att det är just den målgruppen som får tillgång till de här bostäderna?

"Givet lägenheternas storlek och byggnadens placering nära kommunikationer och 10 minuter till Stockholm city så räknar vi med att ungdomar kommer att attraheras av vårt projekt."

Blir det bostadsrätter, hyresrätter eller båda?

"Det är inte bestämt än. Oavsett vilket är målet att alla som har ett heltidsjobb ska ha råd att bo där."

Radhus på tak

Projektet innehåller inte bara smålägenheter. Det ska även byggas radhus uppe på taken på befintliga byggnader. Andra delar av nuvarande fastighet ska rivas och ersättas med nya hus – det högsta på 13 våningar, enligt förslaget.

Hotellverksamheten försvinner dock inte helt. Planförslaget innefattar 72 nya hotellrum. En förskola och verksamhetslokaler ingår också i förslaget. I sitt pressmeddelande nämner NFF-gruppen restauranger, gym, cykelverkstad, co-working och mindre hantverkslokaler.

P-platser i garage

Parkeringsplatser för de boende ska byggas i garage under mark. Nuvarande markparkering på gården ska göras om till en grön gård med växtbäddar och träd.

I planen ingår också att smalna av Mårbackagatans körbana och ge mer utrymme till fotgängare och cyklister.

Förslaget är på samråd till och med 31 januari för den som vill lämna synpunkter.

Hotell och boende för nyanlända

Farsta Strand Hotell, som det en gång hette, byggdes 1987 och ligger på Mårbackagatan i Larsboda.

Genom åren har det haft flera olika funktioner.

Från hösten 2014 och flera år framåt hyrde Migrationsverket hotellet som tillfälliga bostäder till nyanlända.

I dagsläget finns ett long stay-hotell i byggnaden, liksom gym, kontor och lager.

Visa merVisa mindre