Genom att bygga om infartsparkeringen vid Tappström ska 52 nya parkeringsplatser skapas.

Ekerö kommun hade projekteringen klar redan i februari och arbetet på plats satte igång under augusti. Om det går enligt tidsplanen ska de nya parkeringsplatserna vara klara under tredje veckan i september.

Under byggtiden kommer vissa delar av parkeringsplatsen att vara avstängd.

Containrarna flyttar

Ombyggnationen innebär att återvinningsstationen flyttas närmare infarten till parkeringen. Containrarna ska ställas på rad och vägen till dem ska bli enkelriktad och ledas ut på Tappströmsvägen igen för att undvika för mycket trafik inne på parkeringen.

Vägen mellan skolgården och infartsparkeringen kommer också bli enkelriktad med markerade platser för kortare stopp för att hämta och lämna barn vid skolan.

Ommöbleringen ger plats för nya parkeringsplatser där återvinningsstationen legat tidigare, närmast rondellen med eklöven.

Utöver de nya platserna på Tappströmsparkeringen planeras det även för en tillfällig parkering vid Ekendals bollplan.

– Det är lite många bäckar små vad det gäller infartsparkeringar. Vi jobbar på med det vi har, sa Hanna Emilsson, teknisk chef på Ekerö kommun, när Mitt i Mälarö pratade med henne i februari.