Ekerö

När infartsparkeringen längst ner på Tegelbruksvägen stängde hösten 2020 så var planen att den skulle ersättas av en ny uppe vid bollplanen vid Ekendal förskola.

Men så blev det inte. Länsstyrelsen tyckte nämligen att området inte var lämpligt för en infartsparkering. Den skulle ligga alltför nära förskolan och vägen dit skulle inte tåla sådan trafik, tyckte länsstyrelsen.

Tillbaka på ruta ett alltså? 

– Ja lite så. Och vi har inte så mycket mark som kommunen har rådighet över, så vi behöver effektivisera de ytor vi har, säger Hanna Emilsson, teknisk chef på Ekerö kommun.

Det som nu planeras är att möblera om på infartsparkeringen vid Tappström. Där ska återvinningscontainrarna flyttas och ställas på rad uppe vid Tappströmsskolan, så att parkeringen får mer plats. 

Allt är projekterat och klart och väntar bara på att markförhållandena ska göra det möjligt att asfaltera. Månadsskiftet april/maj tror Hanna Emilsson att det ska finnas fler parkeringsplatser vid Tappström. 

– Jag vågar inte säga exakt hur många fler platser det blir. Men det är lite många bäckar små vad det gäller infartsparkeringar. Vi jobbar på med det vi har, säger hon.

Fler platser vid Tegelbruksvägen

Samtidigt pågår planer för att parkeringen högst upp på Tegelbruksvägen, mittemot Ekerö centrums parkering, ska få några fler platser. Och även där handlar det om att flytta återvinningscontainrar. 

– Det är inte så högt tryck på återvinningscontainrarna där, så då kan vi hänvisa till de som finns vid Tappström. Det är bättre att samköra allt där, och få till några extra parkeringsplatser vid Tegelbruksvägen.

Uppe vid Träkvistavallen finns det också en infartsparkering som i nuläget har 29 parkeringsplatser. Även där ska fler platser skapas genom att buskar ska tas bort och återvinningscontainrarna flyttas till en del av parkeringen. Men där går det på ett ut, för när badhuset är klart kommer en del av platserna vigas åt besökare dit. 

– Badhuset kommer ta en del av infartsparkeringen i anspråk, så även om vi får nya platser så kommer det totala antalet platser inte utökas. Men vi flyttar runt och möblerar om på de ytorna vi har för att effektivisera, säger Hanna Emilsson.

Arbetet med infartsparkeringen vid Träkvistavallen projekteras nu. 

– Före sommaren så hoppas vi att det kommer vara klart med infartsparkeringarna om allt går som det ska.