Barnets föräldrar hade ansökt om att deras barn skulle få hjälp 76 timmar i veckan.

Kommunens bedömning var betydligt snålare. Den 1 juni förra året beslutade socialnämnden att hen hade rätt till assistans 31 timmar och 32 minuter i veckan.

Överklagades

Därför överklagades kommunens beslut och nu, ett år senare, har förvaltningsrätten kommit med sin dom.

Föräldrarna ville ha assistans med dusch en timme och 15 minuter i veckan. Kommunen gick med på 1 timme och 10 minuter. Förvaltningsrätten håller med föräldrarna.

Föräldrarna sökte hjälp med handtvätt till barnet 6 timmar och 40 minuter i veckan medan socialnämnden, som bara tyckte att det krävde 30 sekunder mot tidigare en minut att tvätta händerna, gick med på 10 minuter i veckan. Men förvaltningsrätten tycker inte det finns skäl att dra ner på tiden eftersom barnet har samma behov som tidigare.

Hjälp vid måltider

Föräldrarna ville ha assistans till barnet under måltiderna 12 timmar och 4 minuter i veckan medan nämnden bara gick med på 2 timmar och 40 minuter i veckan. Förvaltningsrätten tycker inte att det bevisats att det behövs mer hjälp men anser att nämnden behöver ta ställning till hur den ska se ut vid mellis och kvällsmål.

De ville också ha mer hjälp än beviljat för tandborstning, påklädning, under natten, handräckning, tillsyn och fritidsaktiviteter.

Alla de önskemålen avvisades av förvaltningsrätten.

Minuter och sekunder

För en utomstående kan det vara svårt att förstå hur en funktionshindrad persons behov ska kunna avgöras i sekunder och minuter.

Mitt i bad kommunen förklara och fick det här svaret:

"För personlig assistans från kommunen finns ingen exakt nedre gräns för hur mycket hjälp med de grundläggande behoven man behöver ha, men behoven behöver vara av viss karaktär och omfattning för att den enskilde ska ha rätt till personlig assistans. Det kan vara en förklaring till att utredningar om personlig assistans tar upp frågor om hur lång tid som behövs för hjälp med ett visst behov" skriver Hanna Jarvad, jurist på socialförvaltningen i Vallentuna.