Rapport. Fler är hemlösa i Solna idag jämfört med förra mätningen. 70 barn är drabbade, men inget barn är akut hemlöst. Foto: Anna Wachenfeldt

30 barnfamiljer i Solna är hemlösa

221 vuxna och 70 barn i Solna är hemlösa. Men färre tvingas bo på gatan eller campingar, visar en kartläggning från staden.

  • Publicerad 07:31, 6 dec 2021

Vårt ansvar är att se till så att inte de här barnen far illa

Under en vecka i september gjordes en kartläggning av kommunens hemlösa. Resultatet blev 221 vuxna i 211 hushåll. Det är en ökning från 2019 då antalet var 191, men en minskning från åren innan dess.

De flesta av Solnas hemlösa är ensamstående män som kommunen ordnat träningslägenhet eller socialt kontrakt åt.

Främsta orsaken, för drygt hälften, är psykisk ohälsa. Det näst vanligaste är missbruk. De flesta har varit hemlösa i minst två år.

– Vi har inte behandlingsansvar, men vi har ett samarbete med regionen och kan hjälpa till så att de får stöd och behandling, säger Ann-Charlotte Fager, socialchef.

70 barn drabbade

Också barnfamiljer drabbas allt oftare. I Solna räknas 30 hushåll med barn som hemlösa, totalt handlar det om 70 barn.

Nästan samtliga bor med sina föräldrar i en bostad som kommunen ordnat, och enligt rapporten har detta sällan negativa konsekvenser på barnens skolgång eller hälsa.

– Men 70 är många och det har ökat. Vårt ansvar är att se till så att inte de här barnen far illa, och vår lösning är att ha dem i situation tre (se faktaruta) och att försöka ordna så de kan gå kvar i sin skola, säger Ann-Charlotte Fager.

Det som räknas som akut hemlöshet, alltså uteliggare och boende på exempelvis härbärge eller camping, har minskat från 25 för två år sedan till 15 män och kvinnor i dag. Detta samtidigt som antalet i träningslägenheter och sociala kontrakt som kommunen fixar har ökat.

De personer som fångats upp i mätningen var alla aktuella inom Solnas socialtjänst.

129 i lägenhet

221 vuxna i 211 hushåll och 70 barn befann sig under mätveckan i hemlöshet. Alla var aktuella inom Solnas socialtjänst.

Enligt Socialstyrelsens mått finns fyra typer av hemlöshet:

1. Akut hemlöshet (personer som bor på tillexempel härbärge, husvagn eller är uteliggare). 15 Solnabor.

2. Kategoriboende (Inskrivna i Kriminalvården eller på institution som antingen är i färd att skrivas ut men som bor kvar på grund av bostadslöshet). 34 Solnabor.

3. Långsiktig boendelösning (i bostad ordnad av kommunen t ex försökslägenhet eller socialt kontrakt). 129 Solnabor.

4. Eget kortsiktigt boende (boende hos kompis/släkt eller korttidskonktrakt kortare än tre månader. 33 Solnabor.

Fakta: Solna stad

Visa merVisa mindre