På Eksätravägen står 25 lägenheter tomma vilket väckt frågor bland boende i Sätra. Foto: Google maps

25 hyreslägenheter på gata i Sätra står tomma

Boende i Sätra har reagerat på att ovanligt många hyreslägenheter står tomma på Eksätravägen. Trots en stor bostadsbrist. Mitt i reder ut frågan.

  • Publicerad 06:15, 28 jun 2021

Varför ska lägenheter stå tomma när det är bostadsbrist.

Husen på Eksätravägen ägs av det allmännyttiga bostadsbolaget Stockholmshem.

– Det är 3 till 5 lägenheter tomma i varje hus. Jag ringde Stockholmshem och frågade varför de inte hyrde ut dem och då sa de att stadshuset hade sagt att de inte fick hyra ut dem. Varför ska lägenheter stå tomma när det är bostadsbrist, säger en Sätrabo.

Beskedet mannen fick var att lägenheterna inte fick hyras ut så länge ombildningsprocessen av hyresrätter till bostadsrätter pågår. Trots att dessa fastigheter i det läget inte var aktuella för ett köp.

Men när Mitt i Skärholmen ringer upp Stockholmshems kommunikatör menar hon att det rör sig om ett missförstånd hos deras egen personal och att lägenheterna hålls tomma för att de ska byggas om, saneras för vattenskador eller användas som evakueringsbostäder.