Nytt centrum. Höghuset kommer att synas från långt håll och kan bli ett nytt landmärke för området. Foto: Jägnefält Milton

24-våningshus planeras i Axelsbergs centrum

Tidigare var planen att riva hela Axelsbergs centrum och bygga upp ett nytt. Men när staden nu går ut med ett bearbetat förslag på granskning är centrumet kvar, men byggs på med extra våningar och får ett nytt 24-våningshus till granne.

  • Publicerad 11:23, 21 sep 2021

I två separata detaljplaneprocesser planeras totalt 570 nya bostäder, förskolor, butikslokaler, ett nytt torg och ett högt skrytbygge i Axelsbergs centrum och längs med Selmedalsvägen.

Den ena planen har varit ute på granskning mellan den 25 augusti och 21 september och innefattar 450 nya lägenheter i 18 hus på båda sidor av Selmedalsvägen. På södra sidan planeras 4 till 7 våningar och på norra sidan planeras 6- till 10-våningshus.

90 av lägenheterna ska vara hyresrätter och resten bostadsrätter.

Två förskolor ingår i planen och i bottenvåningarna ska det byggas butikslokaler.

Ikano, Lennart Eriksson, Skanska och Rikshem är tänkta att bygga en varsin del.

18 punkthus planeras på båda sidor om Selmedalsvägen öster om Naumannsvägen. Foto: Stockholms stad

Nytt centrum

Den andra planen omfattar Axelsbergs centrum, som tidigare skulle rivas. Det är inte längre planen. I det omarbetade förslaget byggs de befintliga centrumbyggnaderna på med ytterligare två en till två våningar. Dessutom planeras ett 24 våningar högt hus på det som i dag är Ica:s parkering. I samband med detta ska torget också byggas om.

I det nya höghuset och de nya våningarna i centrum ska 120 nya hyresrätter rymmas.

Fram till den 28 september kan grannarna tycka till om planen.

Lika högt som Wenner-Gren

De 24 våningarna skulle göra huset till ett av stadens allra högsta, i nivå med de högsta husen på Liljeholmskajen och en bit under de högsta tornen i Kista som är över 30 våningar. Höjden beräknas till 74 meter över torget, vilket är lika högt som Wenner-Gren center.

De tillkommande våningarna på de befintliga byggnaderna ska likna de gamla vad gäller fasadmaterial, färgsättning och gestaltning.

Förbättrat centrum

Förutom de nya lägenheterna ska centrumet kantas av verksamhetslokaler på en yta på omkring 2 600 kvadratmeter.

Staden vill även förbättra kopplingen mellan Selmedalsvägen och Hägerstens torg och göra i ordning grönstråket som sträcker sig längs med Hägerstens allé.

Den som vill tycka till om planerna kan lämna sina synpunkter på bygg- och plantjänstens webbsida.

Centrumet rivs inte

I de tidigare planerna skulle Axelsbergs centrum rivas för att ersättas med ett nytt. Det angavs bland annat som anledning till att stadsdelen stängde ungdomsgården i centrumet. I nuvarande förslag blir Axelsbergs centrum kvar, men byggs på med extra våningar.

Den planerade överdäckningen av Axelsbergs tunnelbanestation är skrotad sedan länge. Det sköts ner 2015 och är inte längre aktuellt.