Hittills i år jobbar Hässelby-Vällingby med 15 personer mellan 19 och 29 år som dragits in i eller riskerar att dras djupare in i kriminalitet.

De flesta får en lots från stadsdelens sociala insatsgrupp (SIG), som ska hjälpa de unga utifrån deras problem och förutsättningar till en bättre väg i livet. Det kan handla om studier, jobb, praktik och en fritid inom föreningslivet. Men också andra basala saker.

– Det kan vara alltifrån att ordna med legitimation och bank-id till kunskap om hur samhället fungerar. Om man levt i utanförskap eller kanske till och med haft förakt mot samhället kan du behöva hjälp med ledarskap och sociala koder, säger Shqiptar Oseku som är enhetschef på vuxenenheten.

"Försiktigt positiv"

Innan lotsen kommer in i bilden görs en utredning och redan här kan den unge få hjälp vidare till beroendevård eller medicinsk vård.

Shqiptar Oseku är försiktigt positiv till resultaten.

– Vi och polisen tittar i huvudsak på återfall i brott i upp till ett år efter avslutad insats. Ungefär 50 procent av de som deltagit registreras inte för återfall i brott.

Den som vill ha hjälp kan söka självmant, men polisen och socialtjänsten jobbar också uppsökande. Andra unga har kommit efter att familjemedlemmar deltagit i anhörigstödverksamhet.

– Ingen av de som får hjälp till avhopp behöver ange andra. Och vi kan möta avhopparen var som helst i Stockholm.

Komma till ny ort

Vid sidan av SIG bedriver staden ett centralt avhopparprogram. Detta tar hand om särskilt allvarliga fall när polisen bedömer att det är fara för avhopparens liv eller allvarlig skada. Avhopparen får då hjälp att komma till ny hemlig ort, berättar Jenny Swärd, avdelningschef på socialförvaltningen.

– De flesta som kommer är rädda och utmattade av det kriminella livet. De vill inte längre behöva titta sig över axeln eller sova dåligt på natten. Det kan också finnas andra skäl, som att du träffat en partner eller fått i uppdrag att utföra brott, till exempel att mörda någon, säger Jenny Swärd.

Företag som staden anlitar hjälper avhopparen på den nya orten. Där ska det inte finnas några personer från rivaliserande gäng.

Även i de allvarligare fallen handlar det om att hjälpa personen exempelvis med missbruksproblem, neuropsykiatriska problem som adhd eller posttrauman. Vidare hjälp till ett nytt liv med studier, praktik eller jobb.

En utvärdering av Stockholms stads centrala avhopparverksamhet är på gång.

Är ni nöjda med resultaten?

– Ingen samhällsaktör kan vara nöjd utifrån dagens tragedier. Däremot är vi oerhört nöjda med alla personer som ingår i programmet, och vi skulle aldrig säga nej till någon med allvarlig hotbild. Just nu hjälper vi 24 personer som annars skulle riskera att bli skjutna eller själva skjuta någon, säger Jenny Swärd.