Bodals pendlarparkering, stadshusparkeringen och Lidingövallen blir först ut att få nya laddplatser för el- och hybridbilar under 2023.

Staden har pekat ut totalt 120 laddpunkter som prioriterade.

Det blir laddplatser på allmän mark, alltså inte vid bostäder, matbutiker eller bensinstationer.

I nuläget blir det heller inga laddplatser ute i vägnätet – något Patrik Sandström, gruppledare för Miljöpartiet, tycker är problematiskt.

– Nu byggs det laddstolpar vid parkeringar. Men du behöver också kunna ladda på gatan där du bor. Om de som bor i lägenhet ska skaffa elbil måste infrastrukturen finnas på plats.

Enligt Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, är det på gång.

– Det är nästa steg att få ut laddplatser i våra flerfamiljsområden.

– Vi ska också bygga laddstolpar på våra fastigheter, till exempel för de som jobbar inom hemtjänst, skola och äldrevård.

Får inte säljas

I juni fattade EU-parlamentet beslut om att det från år 2035 inte får säljas några nya bensin- och dieselbilar inom unionen. Beslutet fattades för att EU ska ha en chans att uppnå sina klimatmål.

Enligt Patrik Sandström kommer förändringen att innebära att det blir en långt större efterfrågan på laddplatser. I dagsläget finns bara ett 30-tal laddplatser på ön.

– Egentligen skulle det enligt EU:s rekommendationer behövas så mycket som 1 800 laddstationer på ön. 120 laddplatser räcker inte.

Miljöpartiet föreslår att man planerar för 500 nya laddplatser i ett första steg. Det motsvarar satsningen hos exempelvis Stockholms stad.

Carl-Johan Schiller menar att det kommer.

– Det är väldigt viktigt att förstå att de 120 vi planerar för – det är inget tak utan vi börjar med platserna vi pekat ut. Sedan kommer det att behövas många fler.

Att bygga in laddinfrastruktur när man bygger nya lägenheter och bostadsområden är centralt, och det görs inte, menar Patrik Sandström. Men Carl-Johan Schiller hävdar motsatsen.

– I Högsätra och Rudboda bygger man in det från början.