Region Stockholm har genomfört en egen intern granskning av hur väl vaccinhanteringen har fungerat. I den framgår att totalt 1 700 vaccindoser har slängts.

Anledningen är att man har följt den rådande prioriteringsordningen i fas 1, som innebär att doserna endast ska ges till vissa målgrupper.

– Det är djupt olyckligt att vaccindoser kasserats, men det är ett resultat av att vi följt den rådande prioriteringsordningen och inte kunnat vaccinera bredare målgrupper. Vårdgivaren har haft olika listor med enheter att kontakta, men av olika skäl har det inte alltid fungerat, oftast på grund av sena återbud och att ersättare inte haft möjlighet att ta sig till vaccinmottagningen. Ibland har det handlat om så lite som 10 eller 20 minuter, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Håller i två timmar

Vaccineringen har genomförts av Vaccindirekt, som har haft avtal med Region Stockholm om att vaccinera cirka 58 000 personer i den kommunala vården och omsorgen. Det vaccin som kasserats är nästan uteslutande Pfizer/Biontech, som efter att man öppnar behållaren endast håller i två timmar (Astra Zenecas vaccin håller i 24 timmar).

– Vi har tillsammans med Vaccindirekt haft olika lösningar för restdoser, men det har också varit viktigt att följa den fastslagna prioriteringsordningen och i så stor utsträckning som möjligt vaccinera i fas 1. Tyvärr har en konsekvens av det valet blivit att vi kasserat ett antal vaccindoser, och det är mycket olyckligt, säger Magnus Thyberg.

40 doser om dagen

Utslaget handlar det om 3 doser per dag som kasserats från 13 mottagningar. Och framöver räknar man med att färre doser ska gå till spillo.

– Nu är vi i fas 2 och vi upplever att restdoserna används i mycket högre utsträckning eftersom målgruppen är betydligt bredare, säger han.

Totalt har det i Region Stockholm registrerats 368 417 vaccinationer, varav Vaccindirekt registrerat cirka 67 000 av dessa.

https://www.mitti.se/nyheter/nu-finns-sex-nya-mottagningar-for-vaccinering/repudl!0qo1jAB6tZrkqBddNJzrQ/?fbclid=IwAR0s_swLV1b5IUFvmeXwUNmznRR6gTNWySKBN5QuXBBdmIg3actGaIzT9_E