I Råcksta tog kistgravplatserna slut 2016. Sedan dess är det Strandkyrkogården på gränsen till Tyresö som gäller för de som vill ha en kistbegravning helt i enlighet med muslimsk tradition. Enligt traditionen ska avlidna gravsättas i tidigare oanvänd jord.

– Människor blir ledsna. Säg att du har din mor begraven i Råcksta. Men när din far avlider så måste han begravas på Strandkyrkogården. Jag tänker också på de som ska besöka ungdomar som ligger begravda här och som behöver åka till andra sidan stan, säger Mustafa Setkic, imam i Bosniska muslimska församlingen i Stockholm.

Lång väg

Från Åkermyntans centrum får den som åker kollektivt till Strandkyrkogården vara beredd på över 2,5 timmars resväg tur och retur. Från Husby drygt två timmar.

Men, en förändring är på väg. Anläggningen av en ny begravningsplats i Järva har startat. Nu ska också Stockholms stad upphandla anläggandet av 1 400 nya kistgravplatser vid Råcksta begravningsplats.

Både politiker som Mitt i talat med och imamen Mustafa Setkic menar att Stockholms stad arbetat så gott man kunnat.

– Människor som möts av beskedet av att det är fullt blir upprörda. Men när man förklarar processen och den demokratiska gången med möjlighet till överklaganden lugnar sig folk lite. Det går heller inte att förutspå den befolkningsutveckling Sverige haft, säger Mustafa Setkic.

Tagit lång tid

I Järva har planerna bland annat överklagats. Snabbt har det heller inte gått i Råcksta. Möjligheten till kistgravar i de nya kvarteren på begravningsplatsen har enligt stadens underlag utretts sedan 2013.

Staden hänvisar bland annat till högt grundvattenläge, svårigheter att hitta en dräneringslösning och närheten till Råcksta träsk som ska skyddas från läckage från begravningsplatsen.

"Det här är viktigt"

Anläggandet av nya gravplatser i Råcksta väntas börja nästa höst. Om allt går som det ska är markarbetena klara drygt ett år senare. Hösten 2024 beräknas marken ha stabiliserat sig så att gravsättning kan ske. Samma år räknar staden med nya gravplatser i Järva.

– Det här är viktigt. Vi måste kunna ta hand om människors önskemål. Om jag går till mig själv så vill man ju ha begravning för sig och anhöriga i närheten av där man bott, säger bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M)

När de nya gravarna är klara räknar staden med att behovet för norra Stockholm är täckt för lång tid framåt. I den långsiktiga planen finns plats för 9 000 kistgravar i Järva med en till två kistor i varje.

Damm i Råcksta

Budgeten för första etappen i Järva är 357 miljoner kronor. Budgeten för Råcksta ligger på cirka 40 miljoner kronor. En stor del av budgeten för Råcksta kommer att gå till dräneringsarbeten för att skydda Råcksta träsk.

– Vi planerar också för en damm och kontemplationsplats. Det här kommer att stärka Råcksta som en plats för reflektion och sörjande på ett smakfullt sätt, säger Wedin.