Det här är ett debattinlägg på Mitt i. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Problemen och våldet har spridit sig även till Tullinge. Dessvärre verkar de som styr kommunen ha fullt upp med sina interna problem. Det talas om kriminell inblandning och det talas om olämpliga ledaregenskaper.

Jag har ingen anledning att fundera på vad som är rätt eller fel, men tycker att man på ett juste sätt ska reda ut problemen innan man utser nya chefer.

I stället verkar man köra på i blindo för att säkra sina positioner innan alla inblandade får fotfäste. Ett skrämmande exempel är att man nyligen tillsatt ett kommunalråd och tillika ordförande för utbildningsnämnden.

Vilka meriter har vederbörande? Han har tidigare varit ansvarig för Botkyrkas skolor i egenskap av ord­förande i utbildningsnämnden.

Vad lyckades han prestera förra gången? Mycket dåliga resultat samt att Storvretskolan blev satt under tvångsförvaltning.

I Lärarförbundets årliga ranking 2021 fick Botkyrka plats 283 av 290, medan Salem kvalificerade sig för plats 46.

Att göra utnämningar med denna brådska innan man lyckats stabilisera den egna organisationen kan bli förödande för Botkyrkaborna.

Som förälder skulle jag se detta som ett direkt hot mot barnens utveckling.

I en medelstor kommun som Tullinge skulle kunna vara, är risken minimal att en situationen som den i Botkyrka skulle inträffa.