#ettsthlm

Engagerad. Naveed Khan är nöjd med undervisningen i Igelboda skola, men undrar vart de etniska svenskarna tog vägen. Med sonen Yaman, brorsdottern Falak och dottern Eshal. Foto: Petter Beckman

Skolsegregationen: ”Nu har nästan alla etniska svenskar försvunnit”

För tre år sedan var Igelboda skola i Saltsjöbaden en blandad skola. ”Nu har nästan alla etniska svenskar försvunnit”, konstaterar pappan Naveed Khan. ”Är det rimligt år 2020 att folk väljer skola efter etnicitet?”, undrar han.

  • Publicerad 12:10, 16 jan 2021

Fisksätrabarnen behöver oss för att lära sig om Sverige. Och vi behöver dem för att få större förståelse.

Eshal, 9 år, kan läsa svårare böcker nu.

Hennes pappa Naveed Khan, taxiägare och engagerad förälder i Fisksätra – den mest mångkulturella delen av Nacka – är säker på att han gjorde rätt när han förra hösten flyttade Eshal och hennes lillebror till den kommunala Igelboda skola, ett tågstopp bort inne bland villorna i Saltsjöbaden.

– Undervisningen är klart bättre här och det går att föra en dialog med lärarna på ett annat sätt än i friskolan i Fisksätra vi hade tidigare, säger Naveed.

Det är bara en sak som inte känns helt bra. Naveed pekar ut mot skolgården.

"White flight"

– Du ser själv, nästan inte ett enda barn med etniskt svensk bakgrund. De har försvunnit. Hur kan det vara så år 2020 att folk väljer bort en skola på grund av barnens bakgrund?

Forskare kallar fenomenet ”white flight”: När andelen elever med utländsk bakgrund ökar på en skola flyttar många etniskt svenska föräldrar sina barn därifrån.

– Få föräldrar skulle nog medge att de är emot mångfald. Men det finns en farhåga om att kunskapsnivån ska tryckas ner och att deras egna barn inte ska få tillräckliga utmaningar och stöd till kunskapsutveckling, säger Stefan Lund, skolforskare på Stockholms Universitet.

Väljer. ”Det behöver vara blandat, helst 50-50,” säger Pia Rousu med döttrarna Alice och Nike. Foto: Petter Beckman

I Igelboda har flykten av etniskt svenska elever snabbats på av kommunens egna beslut. Förra året valde Nackas politiker att stänga den krympande Fisksätraskolan, som inte ansågs hålla måttet.

Många av Fisksätrabarnen hamnade då i den närmaste skolan med lediga platser: Igelboda. Vilket gör elevmixen där ännu mindre lockande för Saltsjöbadsföräldrarna.

"Borde vara 50-50"

Sjuksköterskan Pia Rousu bor nära Igelboda skola och har två döttrar i fyran och femman där. Hon kommer att välja en annan skola till hösten, men beklagar att det har blivit så.

– Tidigare var det en bra mix här på Igelboda. Men nu är det nästan 90 procent barn från Fisksätra. Det borde vara 50-50. Blandningen är viktig för båda sidor, säger hon.

Varför är blandningen viktig?

– Fisksätrabarnen behöver oss för att lära sig om Sverige. Vi behöver dem för att få större förståelse, säger Pia Rousu.

Naveed Khan håller med:

– Barnen måste kunna gå i skola sida vid sida. Hur ska våra barn annars kunna känna att de är accepterade i samhället?
 

Hoppfull. Montessoripedagogik och musikklasser kan vända trenden, tror biträdande rektorn Jens Lindgren. Foto: Petter Beckman

Igelbodaskolan ligger ett tågstopp bort från miljonprogramsområdet Fisksätra.

Jens Lindgren, biträdande rektor på Igelboda skola, önskar att föräldrarna tittade mer på kvaliteten i undervisningen än på elevernas bakgrund.

– Det blir som att man bara har två kategorier, ”utländsk bakgrund” och ”svensk bakgrund”, och baserar sitt val på det. Det blir en grov generalisering som inte bygger på kunskap.

Hur menar du?

– Man måste fråga sig: när blir man svensk? En stor del av våra elever är födda i Sverige av föräldrar som har bott här hela livet, som är engagerade i skolan och väldigt måna om att barnen ska få en bra utbildning, säger Jens Lindgren.

– Och om man tittar rent sakligt kan det ju finnas ett väldigt kvalificerat sätt att jobba med språkutvecklingen som kanske inte syns utåt på samma sätt.

Till hösten 2021 skakas spelplanen i Nacka om igen: stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor – en aktör med mycket gott renommé – öppnar en ny grundskola i Fisksätra. Ett antal av Fisksätraeleverna som nu går i Igelboda tros då flytta över dit.

"Barnen är klokare"

För Jens Lindgren på Igelboda skola blir det ett nytt hål att fylla.

– Genom att satsa på musikklasser och utbyggd montessoripedagogik hoppas vi att Igelboda återigen ska kunna locka familjer även från Saltsjöbaden.

– Jag upplever också att barnen är mycket klokare och bättre på det här än föräldragenerationen. De kommer att hjälpa till att få det att fungera. Det här förenklade sättet att tänka i uppdelningar kommer inte att finnas för alltid, säger Jens Lindgren.

Elever: "En segregerad skola kan kännas tryggare"

Prestigeskola byter antagningsmodell: "Vi vill att barnen ska blandas"

Skolsegregationen ökar

Stockholm har några av landets mest segregerade skolor, visade en kartläggning av SVT Nyheter 2019. Andelen elever med utländsk bakgrund varierade från 4 procent till 98 procent.

Det fria skolvalet har bidragit till att öka skolsegregationen, fastslog en statlig utredning våren 2020.

Familjer med svensk bakgrund och högutbildade föräldrar med utländsk bakgrund tenderar att välja bort skolor med hög andel utländsk bakgrund, enligt utredningen.

Enligt skollagen ska grundskolan ”främja allsidiga kontakter och social gemenskap”.

Visa merVisa mindre

Vad är viktigt när du väljer skola?

Anja Minati, Fisksätra, med Laura, 7 år

Anja Minati, Fisksätra

– Som föräldrar måste man ge sig tid att besöka skolan, prata med lärarna och känna av stämningen i klassen. Det är bra om det finns en stor blandning av elever. Men viktigast är att lärarkåren och skolledningen är bra. Vi kommer att stanna kvar i Igelboda skola. Jag tror bara goda saker om skolans utveckling framåt.

Jens Waldenström, Fisksätra, med Sid, 5 år.

Jens Waldenström, Fisksätra

– Jag tror på närhetsprincipen, att barnen har nära hem till varandra och att man känner de andra föräldrarna. Det skapar trygghet och sammanhållning. Vi har pratat med grannar både i höghusen och radhusen om att välja samma skola, just för att det inte ska bli så uppdelat.

Anna Wilde, Salt­sjöbaden, med Lykke 9 år och Sofia 7 år.

Anna Wilde, Saltsjöbaden

– Det viktigaste är att man känner förtroende för skolledningen, att det är bra lärare och en trygg miljö. Jag vill också jättegärna ha en blandning, för integrationens skull, så att barnen får möta elever med andra bakgrunder. Det ger en acceptans för olika kulturer.

Naveed Khan, Fisksätra,med Falak, Eshal och Yaman

Naveed Khan, Fisksätra

– Helst skulle jag vilja ha mixen 60/40, alltså 60 procent etniska svenskar. Men det är svårt att få till, det finns en rädsla på båda sidor att barnen ska påverkas av "de andras” kultur. Man skulle behöva prata mer om det, hur man från båda håll kan känna sig trygga och respektera varandras olikheter.

Hanna Borgman Lund, Saltsjöbaden, med Emma, 12 år

Hanna Borgman Lund, Saltsjöbaden

– Viktigast är att skolan har bra lärare, bra rykte och att andra som går där pratar bra om skolan. Elevmixen finns väl också med i tankarna, alla tänker nog så även om få skulle säga det rakt ut. Det kan vara lite känsligt och kan lätt uppfattas fel.

Mer om #EttSthlm

#EttSthlm är en specialsida inom Mitt i som letar lösningar på hur vi får ett mer sammanhållet Stockholm.

Vi inleder nu en serie artiklar om skolsegregationen. Var ligger ansvaret? Går utvecklingen att vända? Vad behövs för att föräldrarna ska kunna bejaka blandningen istället för att fly från den?

Hur ser dina tankar ut kring detta? Mejla mig – och delta i diskussionen på Mitt i:s facebooksida!

Visa merVisa mindre