Vår verksamhet går inte ut på att använda bulvaner för att hyra ut bostäder till oskäliga hyror utan att förse företag, kommuner och institutioner som i sin tur erbjuder sina anställda, studenter eller brukare ett temporärt boende. Det Svea hovrätt förtydligat är att blockuthyrningar genom uthyrningsföretag inte längre anses okej. De godkänner uthyrningar till kommuner som hyr ut lägenheterna till vårdbehövande eller till ett företag som använder lägenheterna som personalbostäder. Precis den verksamhet som vi bedriver. 

Beträffande de lägenheter i Sollentuna för vilka vi tyvärr var tvungna att säga upp avtalen för så ser som mycket allvarligt på det som inträffat. Användningen av lägenheterna bröt mot vad som avtalats. Det ska inte få inträffa och därför har vi skärpt våra rutiner avsevärt. En lärdom från detta är vikten av ett nära samarbete med myndigheter och organisationer och här välkomnar vi förslag och ett fördjupat samarbete med syftet att hålla aktörer som tar ut ockerhyror och lurar hyresgäster på depositioner borta från marknaden.

Bristen på lägenheter på den ordinarie hyresmarknaden kan knappast lösas genom att vi skiftar om vår verksamhet. Här tror jag att Hyresgästföreningen kan hålla med oss om att det snarare är lagstiftning, regleringar och finansiering som sätter käppar i hjulen för en ökad lägenhetsproduktion.

Vi verkar dock vara överens om att allt som kan göras för att hålla oseriösa aktörer som lurar desperata hyresgäster borta är välkommet.