Under sin tid i styret sedan 2014 har över 5 000 parkeringsplatser försvunnit i Stockholm. Förra året höjdes besöksparkeringsavgiften, och nu föreslås enhöjning av boendeparkeringsavgiften. Från 1 100 kr i innerstaden till hela 1 600 kr. Det är en chockhöjning med tydlig ideologiska prägel.

Det är beklagligt att Miljöpartiet, tidigare med understöd av alliansen men numera med stöd av Socialdemokraterna, gör allt för att försvåra för bilen. Miljöpartiet är utan tvekan det mest bilfientliga partiet. Deras politik slår som hårdast mot äldre och barnfamiljer som behöver bilen. I tider när pendeltågen inte går och SL-kortet höjs så är bilen ett viktigt komplement för de som arbetar i ytterstaden.

Sverigedemokraterna säger nej till höjning av p-avgiften. Vi vill ha fler parkeringsplatser, sänkta bränslepriser och ge alla som vill möjligheten att åka bil. Bilen ska inte bara vara för de välbemedlade.